Přeskočit na hlavní obsah

15 let insolvencí pod lupou. Insolvenční řízení trvá v ČR roky!


Klesající tržby, ztráta podílu na trhu, špatná rozhodnutí vedení, narůstající dluhy, ale i vleklé právní spory. To vše dokáže dovést firmu do bodu, kdy není schopná splácet své finanční závazky. Řešením může být například insolvenční řízení. Nás proto zajímalo, jak dlouho v České republice obvykle takové řízení trvá.

Jak se to má s insolvenčním zákonem

Pojďme si nejdřív trochu připomenout, jak to s insolvencemi v České republice vlastně je a kterým zákonem či pravidly se řídí. Od roku 2008 reguluje situace, kdy mají fyzické nebo právnické osoby potíže s placením svých dluhů a nedokážou zajišťovat své finanční závazky, insolvenční zákon (zákon č. 182/2006 Sb.).

Jeho hlavním cílem je poskytnout ochranu dlužníkům v krizové situaci a zároveň umožnit věřitelům získat své peníze zpět. Zákon také upravuje postup při řešení insolvenčních řízení a stanovuje pravidla pro insolvenční správu.

Insolvenční řízení je složitý proces

Insolvenční řízení má k procházce rozkvetlou růžovou zahradou poměrně daleko. Aby probíhalo hladce a pokud možno co nejkratší dobu, vyžaduje spolupráci mezi dlužníkem, věřiteli, insolvenčním správcem a soudem. Je tak může pomoci dosáhnout co nejlepšího řešení pro všechny zúčastněné strany.

Insolvenční rejstřík otevřený veřejnosti. Bez čekání na úředníky.

Zákonem byl také zřízen insolvenční rejstřík (ISIR), který je informačně bohatý a dostupný široké veřejnosti. Ačkoliv si dovedeme představit větší množství lépe strojově čitelných dat (některé důležité informace jsou například pouze ve formátu .pdf), musíme podotknout, že kdyby všechny rejstříky v České republice fungovaly jako ISIR, bylo by to pro transparentní podnikatelské prostředí velmi prospěšné.

Data, která ISIR poskytuje, umožňují odborné veřejnosti zpracovávat nejrůznější analýzy, aniž by musela čekat na poskytnutí informací ze strany státních úředníků.

Ponořili jsme se tedy do čísel za posledních 15 let a zanalyzovali, jak dlouho v České republice trvá, než soudy vyřídí průměrný insolvenční případ.

15 let insolvencí pod lupou

Když už analyzovat, tak pořádně a od začátku, i když to byl chvílemi vyloženě boj. Podívali jsme se na více než 203 tisíc ukončených insolvenčních řízení, které byly zahájeny od začátku roku 2008 do konce roku 2022. Patnáct let dat o firemních insolvencích pod drobnohledem.

Vyloučili jsme značné množství insolvenčních návrhů, které sice soud formálně přijal, ale velmi brzy je zavřel, aniž by danou firmu poslal do úpadku. Důvodem, hlavně v prvních letech platnosti zákona, byly často tzv. šikanózní insolvenční návrhy. Jim se později předešlo úpravou zákona. Nemalé množství insolvenčních návrhů také skončilo na formálních chybách, kterých se dopustil navrhovatel.

5 let 4 měsíce a 1 den

průměrně trvalo insolvenčních řízení v České republice, zahájené mezi lety 2008 a 2022. Rekordmanem je řízení trvající 5690 dní, tedy více než 15 a půl roku.
Medián je 1634 dní.


Insolvenční řízení v letech 2008 - 2022 podle právní formy dlužníkaJaké důvody prodlužují trvání insolvenčního řízení?

  • složitá majetková situace ve firmě (majetek v mnoha lokalitách, intelektuální vlastnictví apod.)
  • soudní spory nebo odvolání proti rozhodnutím soudu
  • komplexní a náročná reorganizace
  • problematická komunikace mezi zúčastěnými stranami
  • průtahy u soudních řízení
  • závažné zdravotní problémy, nebo dokonce smrt dlužníka

Existují i jiná řešení, když se firma dostane do finančních potíží

Insolvenční řízení není ale samozřejmě jediným řešením pro firmu v nesnázích. Někdy může být vhodnější pokusit se o restrukturalizaci dluhů, jednání s věřiteli nebo jiná opatření k nápravě finanční situace. Rozhodnutí o insolvenčním řízení by mělo být především dobře promyšlené a zvážené v kontextu konkrétní situace firmy.

Náš TIP: Zaměřte se na prevenci

Sledujte poklesy obratu svých obchodních partnerů, vývoj počtu zaměstnanců, případné vznikající exekuce nebo třeba výměnu managementu. Snadno si například nastavte automatizovaný monitoring. Žádná důležitá informace vám tak neuteče a vy lépe ochráníte své podnikání.


Poznámka redakce:
Do analýzy insolvenčích řízení jsme záměrně nezahrnuli rok 2023 kvůli možným zkreslením statistiky dat.

zdroj dat: ISIR.justice.cz, data za roky 2008 - 2022