Přeskočit na hlavní obsah

Účetní závěrky: Co říkají o vašich konkurentech a partnerech?Každý měsíc se objeví desítky tisíc nových účetních závěrek, které odhalují finanční zdraví firem v České republice i na Slovensku. Ale co vlastně tyto závěrky znamenají pro vás a vaše podnikání?

Slovensko: Transparentní & rychlé

Na Slovensku je situace s účetními závěrkami velmi transparentní. Díky Registeru účtovných závierok máme aktuální údaje téměř ke všem obchodním společnostem:
 • 258 094 účetních závěrek za rok 2022
 • 253 949 za rok 2021
 • 245 137 za rok 2020

Česká republika: O něco pomalejší, ale aktuální

Proces zveřejňování účetních závěrek v České republice trochu jiný:
 • 294 873 účetních závěrek za rok 2022
 • 319 175 za rok 2021 (93% všech závěrek)
 • 319 185 za rok 2020
Zatímco na Slovensku zveřejňuje účetní závěrky příslušný finanční úřad, v Česku bohužel závisí zveřejnění na firmách samotných. To může způsobit mírné zpoždění, ale aktuálních českých závěrek za rok 2022 máme již více než 75%, a toto číslo neustále roste.

Účetní závěrky nejsou jen suchá sada čísel. Skrývají v sobě příběhy o výkonnosti, strategii a finančním zdraví firem. Pokud víte, jak je číst, mohou vám poskytnout cenné informace:

Proč je důležité sledovat účetní závěrky?

 • Finanční stabilita: Z bilance můžete zjistit, jak firma hospodaří s jejími aktivy a závazky. Vysoký poměr vlastního kapitálu k cizímu ukazuje na finanční stabilitu.
 • Výkonnost: Výkaz zisku a ztráty odhaluje, jak firma vydělává a utrácí peníze. Vysoké provozní marže mohou naznačovat efektivní řízení nákladů.
 • Likvidita: Pomocí ukazatelů likvidity můžete zjistit, zda firma má dostatek hotovosti na pokrytí svých krátkodobých závazků.
 • Investiční aktivity: Výkaz cash flow vám může ukázat, kolik firma investuje do svého růstu a jak efektivně využívá své volné peněžní toky.
 • Dluhová zátěž: Pomocí ukazatelů zadluženosti můžete zjistit, jak firma financuje svůj růst a jak je schopna splácet své dluhy.
 • Trendy a vývoj: Srovnáním účetních závěrek za různá období můžete identifikovat trendy v příjmech, nákladech a ziskovosti.
 • Porovnání s konkurencí: Srovnáním vašich účetních závěrek s konkurencí můžete zjistit, kde stojíte v odvětví a identifikovat oblasti ke zlepšení.

Účetní závěrky jsou klíčovým nástrojem pro každého, kdo chce mít hlubší pochopení o finančním zdraví a výkonnosti firmy. Ať už jste majitel firmy, investor, nebo obchodní partner, důkladné zkoumání účetních závěrek vám může poskytnout cenné informace pro vaše obchodní rozhodnutí.

Tip: Pokud nejste zvyklí číst účetní závěrky, může být užitečné konzultovat se s finančním expertem nebo účetním, který vám může pomoci lépe je pochopit.