Přeskočit na hlavní obsah

Preventivní restrukturalizace: Nová cesta k oddlužení a záchraně firemNový zákon o preventivní restrukturalizaci přináší podnikatelům v ČR nové možnosti, jak čelit hrozbě úpadku a zachovat svoji obchodní činnost. Jaký je jeho obsah, kdo může tuto možnost využít a jaké výhody přináší jak pro podnikatele, tak pro věřitele?

V posledních letech se nemálo firem v České republice potýká s finančními potížemi. Na pomoc přichází nový zákon o preventivní restrukturalizaci 
č. 284/2023 Sb., který nabyl účinnosti 23. září 2023. Tento zákon nabízí podnikatelům alternativní řešení k tradičnímu insolvenčnímu řízení a představuje revoluční krok v oblasti finančního práva.

Co je preventivní restrukturalizace? 

Jedná se o proces, který vychází z dohody mezi podnikatelem a jeho klíčovými věřiteli s cílem zachránit společnost před úpadkem. Tento proces je méně formální a umožňuje firmám vyhnout se negativní publicitě spojené s insolvenčním rejstříkem. Preventivní restrukturalizace je proces vycházející z dohody podnikatele s jeho klíčovými věřiteli a směřující k záchraně společnosti před jejím úpadkem.

Kdo může preventivní restrukturalizaci využít 

V zásadě všechny obchodní společnosti s výjimkou speciálně regulovaných subjektů, jako jsou banky, pojišťovny či obchodníci s cennými papíry. Klíčovým faktorem je včasná reakce na finanční problémy a ochota řešit je konstruktivním způsobem.

Jaký je postup preventivní restrukturalizace

Vše začíná výzvou a návrhem sanačního projektu, který podnikatel zašle vybraným věřitelům. Po dohodě s věřiteli se vytváří restrukturalizační plán s konkrétními kroky a opatřeními. Vlastní proces začíná výzvou a návrhem tzv. sanačního projektu, které podnikatel zašle vybraným, tzv. dotčeným věřitelům.

Hlavním cílem je nabídnout podnikatelům ve finančních potížích a jejich věřitelům možnost domluvit se na opatřeních, která umožní firmě pokračovat v obchodní činnosti a zároveň uspokojit většinu pohledávek.

Výhody pro podnikatele

  • Manažeři a majitelé, kteří se rozhodnou pro preventivní restrukturalizaci, se mohou vyhnout žalobám na doplnění pasiv a postižení osobního majetku. 
  • Firma si udržuje kontrolu nad svým provozem a výdaji.
  • V odůvodněných případech soud může podnikateli poskytnout ochranu před individuálnímu kroky ze strany jeho věřitelů.

Výhody pro věřitele

  • Věřitelé, kteří podpoří restrukturalizaci, mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek.
  • Větší šance na získání svých pohledávek než v tradičním insolvenčním řízení.

Preventivní restrukturalizace může představovat pro firmy v potížích efektivní nástroj, který dokáže pomoci mnoha podnikatelům zachránit svůj byznys a zároveň nabízí věřitelům větší jistotu v uspokojení svých pohledávek.

Chcete mít jistotu v obchodních vztazích a monitorovat rizikové události u vašich obchodních partnerů? Využijte náš monitoring