pátek 16. prosince 2016

CreditCheck v Infor SyteLine

Partnerská společnosti ITeuro integrovala CreditCheck do systému Infor SyteLine kontrolu bonity českých partnerů. Ta probíhá mezi systémem SyteLine a elektronickou databází bonity CreditCheck.
Prostřednictvím webové služby jsou pro partnera doplňovány informace o bonitě v rozlišení:
1 - bonitní partner (zelené podbarvení tlačítka)
2 – upozornění na bonitu partnera (oranžové podbarvení tlačítka)
3 – upozornění na možné riziko (červené podbarvení tlačítka)
Informace o bonitě je doplněna na formulář Partneři  ve sloupci Bonita. Zároveň je stav bonity vyjádřen i barevným podbarvením sloupce Detail.
Kliknutím na sloupec Detail se uživateli otevře internetový prohlížeč s odkazem na portál CreditCheck s Reportem bonity konkrétního partnera.
Spuštění kontroly bonity partnerů lze nastavit prostřednictvím plánované úlohy Kontrola bonity. Úloha provede kontrolu a aktualizaci bonity partnerů.
Pro nastavení funkčnosti  je nutné provést nastavení na záložce Kontrola bonity na formuláři Parametry účetnictví. Pro nastavení prosím kontaktujte support oddělení společnosti ITEURO, a.s.

pátek 25. listopadu 2016

Vyškrtnutí z insolvenčního rejstříku

Na CreditCheckListu jsme začali zohledňovat upozornění na Znepřístupnění údajů o dlužníkovi dle § 425 IZ u ukončených spisových značek insolvenčního rejstříku.

Důležité pro tuto část jsou dva paragrafy insolvenčního zákona, které zde pro zajímavost uvádíme.

§ 425Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků

(1) Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí.

(2) Při uchovávání znepřístupněných údajů se postupuje podle zvláštního právního předpisu.

(3) Je-li podán opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí podle § 142, ponechá insolvenční soud dlužníka v seznamu dlužníků a údaje o něm přístupné v insolvenčním rejstříku po dobu projednání opravného prostředku.

§ 142

Jinými rozhodnutími o insolvenčním návrhu jsou
a) odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady nebo pro zjevnou bezdůvodnost,
b) zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu,
c) zamítnutí insolvenčního návrhu.

sobota 12. listopadu 2016

Registr smluv (CZ) a Centrálny register zmlúv (SK)

Na CreditCheckListu jsou nové sekce Registr smluv (CZ)

Registr smluv


 a Centrálny register zmlúv (SK)

Centrálný register zmlúv
Sekce obsahují přehled smluv, ve kterých je prověřovaný subjekt jednou ze smluvních stran. Smlouvy zveřejňují orgány veřejné moci na Slovensku od roku 2012 a v Česku od 1.7.2016.

neděle 26. června 2016

Nastavení monitoringu CreditCheck z webu

Po několika měsících provozu u vybraných zákazníků jsme uvolnili do běžné distribuce zákaznický portál pro vlastní správu nastavení monitorovacích služeb CreditCheck.

Portál v tuto chvíli umožňuje následující funkce

Přehled monitoringů
Poskytuje přehled nastavení všech monitorovacích služeb a počty sledovaných IČ.

Přehled IČ/RČ
Přehled subjektů zařazených do jednotlivých typů monitoringů.

Editace IČ
Vložení nebo smazání jednoho IČ z monitoringu.

Dávková editace - CSV
Umožňuje hromadné výměny, doplňování nebo mazání monitorovaných subjektů pomocí vložení souboru s IČ. Videonávod dávkové editace si prohlédněte zde.

Odeslaná upozornění
Zobrazuje přehled odeslaných reportů monitorovací služby. Momentálně jsou zobrazeny pouze odeslané souhrnné reporty (denní, týdenní, měsíční). Přehled odeslaných online reportů připravujeme.

Přehledy vidí uživatelé s aktivním monitoringem a jsou k dispozici v menu pod uživatelským jménem vpravo nahoře. Editační funkce pro přidávání nebo mazání dat z bezpečnostních důvodů přidělujeme jednotlivým uživatelům postupně.

sobota 18. června 2016

Veřejné zakázky

Začali jsme zpracovávat a na report CreditCheckList (CZ) zařazovat informace o veřejných zakázkách. Nyní jsou v databázi údaje o více než 146 tisíci zakázkách realizovaných od roku 2007, kterých se zúčastnilo 9200 zadavatelů a 25 700 dodavatelů.


Na reportu CreditChecklist najdete dvě nové sekce.


Veřejné zakázky CreditCheck
Veřejné zakázky CreditCheck
Veřejné zakázky - dodavatel
Sekce zobrazuje přehled veřejných zakázek, ve kterých prověřovaná firmy vystupuje v roli vítězného dodavatele.


Veřejné zakázky - zadavatel
Sekce podává přehled o veřejných zakázkách, které prověřovaný subjekt vyhlásil.středa 23. března 2016

Aktualizované obraty a počty zaměstnanců

Dokončili jsme pravidelný roční import aktualizovaných dat o obratech a počtech zaměstnanců všech firem v Česku a na Slovensku.

CreditCheck Česko
  • obrat za rok 2014
  • počet zaměstnanců za 12/2015

CreditCheck Slovensko
  • obrat za rok 2014
  • počet zaměstnanců za 12/2015

Informace najdete jako dosud na úvodní obrazovce CreditCheckListu a v záložce Finanční data.

čtvrtek 7. ledna 2016

Kontrolní hlášení jen s ověřenými DIČ


V souvislosti s povinností podávat kontrolní hlášení připomínáme službu DPH monitoring.  Každý automaticky měsíc zkontrolujeme u všech Vámi zadaných IČ aktuální stav daňové registrace (aktivní-neaktivní-zrušeno) a před podáním daňového přiznání (23. den v měsíci) dostanete souhrnný report.

Prohlédněte si ukázky z DPH monitoringu.