pondělí 30. června 2014

Sledujte listiny založené do sbírky

V prvních dnech druhého pololetí zakládají firmy každoročně nejvíce informací o důležitých skutečnostech do sbírky listin. Letos přijímá sbírka listin takových dokumentů ještě výrazně více, protože každá obchodní společnost musela k 30. 6. 2014 sladit všechny základní listiny s novým zákonem o obchodních korporacích.


Listiny založené do sbírky jsou cenným zdrojem informací o výsledcích hospodaření, fúzích, změnách právní formy, exekuci nebo majetkových poměrech obchodních partnerů, zákazníků nebo konkurentů. Proto jsme v CreditChecku připravili nový typ monitoringu, který hned zachytí každý dokument nově založený do sbírky. Ukázku výstupu z tohoto monitoringu si prohlédněte zde:

email - Monitoring sbírky listin


Máte-li zájem nechat si aktivovat emailový Monitoring sbírky listin, kontaktujte nás.

sobota 28. června 2014

Dva dlužníci v jednom insolvenčním řízení

V minulosti se občas stalo, že pracovník insolvenčního soudu při zpracovávání insolvenčního návrhu zaměnil osoby dlužníka a navrhovatele. Typicky například banka podávala insolvenční návrh na neplatiče hypotéky, ale v první zprávě z registru ISIR se ocitla jako dlužník. Tyto případy sice byly většinou rychle opravovány, ale nepořádek v datech byl na světě: jedno insolvenční řízení mělo dva dlužníky.

Nyní tato situace nastává častěji v případech, kdy na sebe insolvenční návrh podávají manželé. Zde je ukázka jednoho z takových řízení.

Dva dlužníci v jednom insolvenčním řízeníV praxi tedy může být v jedné spisové značce označeno příznakem Dlužník více rodných čísel. A stejně tak může v úvodní fázi řízení být jako dlužník označeno pouze první rodné číslo, přičemž to druhé se objeví až později. S tím je potřeba počítat při nastavení Vašich monitoringů insolvenčního rejstříku.

úterý 10. června 2014

Proč ani stát nemůže vymoci své pohledávky?

Před časem vyšla ve Věstníku NKÚ zpráva s výsledky kontroly s názvem "Daňové nedoplatky spravované finančními úřady". Je jasné, že s vymáháním pohledávek nemají problém jenom firmy mezi sebou, ale i stát vymáhající firemní daňové nedoplatky. Proč se tedy trochu nepoučit a nepřečíst si, s jakými dlužníky mají největší problémy výběrčí daní?  Tady je typologie nejhorších dlužníků státu:

1) Dlužníci převedou aktivity na nový subjekt
Vymožení pohledávek je nemožné u zadlužených obchodních společností, jejichž zakladatelé ukončí podnikatelskou činnost, neuhradí daňové pohledávky a ve stejné podnikatelské činnosti pokračují v nově založených obchodních společnostech.

Náš tip: V Creditchecku pro tyto případy máme záložku Vizualizace - ukázka třaba zde. Pro sledování historie vazeb vlastníků je tu volba Vizualizace s historickými daty.
2) Firmu není možné kontaktovat
Vymožení pohledávek je nemožné u nekontaktních daňových subjektů, jejichž statutární orgán není funkční nebo které nesídlí na adrese uvedené v příslušném rejstříku, případně sídlí na tzv. virtuální adrese, na které nelze přímo kontaktovat statutární orgán ani nalézt exekučně postižitelný majetek.
3) Dlužník se často stěhuje
Vymožení pohledávek je nemožné u daňových subjektů, které účelově mění sídlo firmy a místní příslušnost s cílem zabránit zahájení daňového řízení nebo ztížit jeho dokončení.

Náš tip: Nechte si aktivovat náš monitoring změny adresy sídla společnosti.
4) Jsou to podvodníci
Vymožení pohledávek je nemožné u daňových subjektů, které se dopouštějí podvodného jednání s cílem získat majetkový prospěch (např. vystavování faktur na fiktivní plnění).

Náš tip: Důvěřuj, ale prověřuj :)

Co je dále zajímavé, že i u daňových nedoplatků platí zlaté pravidlo vymáhání klasických pohledávek z obchodního styku, které v úřední řeči kontrolora NKÚ zní takto: "Z vnitřních faktorů úspěšnost vymáhání ovlivňuje zejména včasnost zahájení vymáhání. Čím dříve správce daně předá nedoplatek k vymáhání, tím větší je jeho úspěšnost."