čtvrtek 20. března 2014

Příklady z databáze Stratené a odcudzené doklady

Nedávno jsme pro klienta (splátková společnost ze Slovenska) připravovali propojení schvalovacího systému na online databázi Stratené a odcuzené doklady. Databáze je k dispozici na serveru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v sekci Prezídium policajného sboru / Doklady a evidencie / Stratené a odcuzené doklady.

Dotaz je pro programátora jednoduchá záležitost. Jenom nás zarazilo, že jsme na webu nikde nenašli testovací příklady čísel ztracených a odcizených dokladů. Naštěstí jsme si poradili a pro případné zájemce tady uvádíme příklady vstupních a výstupních dat.

Příklady čísel pro odcuzený občiansky preukaz

SP418059
SP418068
SP418074
SP418090

Odpověď z databáze:
Občiansky preukaz číslo: 418068 , séria: SP
Doklad je odcudzený.Odcuzený občiansky preukaz


Příklady čísel pro stratený občiansky preukaz

SP418073
SP418087
SP418093
SP418106


Odpověď z databáze:

Občiansky preukaz číslo: 418073 , séria: SP
Doklad je stratený.


Příklady čísel pro platný občiansky preukaz

SP418054
SP418055
SP418067
SP418129

Odpověď z databáze:
Občiansky preukaz číslo: 418054 , séria: SP
Doklad nie je evidovaný ako stratený alebo odcudzený.
 Zajímají Vás další možnosti prověřování žadatelů o půjčku na Slovensku? Ozvěte se nám.

neděle 16. března 2014

Exekuce ve sbírce listin a obchodním rejstříku

Když se mluví o registru exekucí, většina z nás má hned na mysli Centrální evidenci exekucí provozovaný Exekutorskou komorou. To je sice zdaleka největší databáze exekucí u nás, ale má nevýhodu spočívající v drobném poplatku za každý dotaz. Více o tom píšeme ve článku Exekuce: dotaz do seznamu dlužníků za polovinu
 
Existuje ale pár veřejných registrů, kde jsou exekuce také zapsány a dohledat je možné zdarma. Tak například do obchodního rejstříku nebo do sbírky listin jsou některé exekuce zapsány a každý si je může přečíst. Tady je ukázka, jak tyto exekuce přebíráme do Creditchecku.

 
Exekuce ve obchodním rejstříku
Exekuce ve sbírce listinInformace o exekucích jsou k dohledání ještě v dalších registrech. Více si o tom přečtěte třeba v jednom z dílů našeho seriálu Důvěřuj ale prověřuj, který se jmenuje Exekuce.

pátek 7. března 2014

IBAN nebo klasické číslo účtu?

Firmy uvádějí své účty v registru bankovních účtů jak v mezinárodním formátu IBAN, tak v klasickém formátu pro vnitrostátní platební styk. Stejně tak je tomu ve firemních evidencích: někdo si u svých obchodních partnerů eviduje IBAN kód, někdo klasické číslo účtu.

A protože se u odchozích plateb plateb musí kvůli nespolehlivým plátcům DPH kontrolovat zda číslo účtu sedí s číslem uvedeným v registru bankovních účtů, zná každý účetní tyto situace:

a) v registru účtů je uveden IBAN kód, ale v interním podnikovém systému je běžné číslo účtu

b) IBAN je evidován v podnikovém systému, ale registru bankovních účtů je uvedeno klasické číslo účtu

Pokud jsou nastaveny vnitřní kontroly tak aby, platby odcházely pouze na registrovaný bankovní účet, může to dělat problémy. Řešením je na převod použít nějaký IBAN kalkulátor, kterých je na internetu dost. Manuální výpočet IBAN je ale zbytečná procedura navíc, takže je lepší když se tento jednoduchý výpočet naučí přímo podnikový informační systém.

V Creditchecku takto převádíme každý účet uvedený v registru plátců DPH na oba formáty. Tak například bankovní účet společnosti Multised, s.r.o. je v registru uveden v klasickém formátu.

Bankovní účet v registru plátců DPH


Bankovní účet v  Creditchecku
Na CreditcheckListu ale už je účet přepočítán a zobrazen v obou formátech.Pokud se zajímáte o prověřování bankovních účtů Vašich obchodních partnerů, přečtěte si třeba náš další článek Čísla účtů plátců DPH každý týden v mailu.

středa 5. března 2014

Skupinová registrace DPH

Zatímco stav registrace k DPH stovek tisíc plátců pravidelně aktualizujeme a na změny uživatele upozorňujeme, malá množina několika set skupinových plátců DPH dosud zůstávala stranou našeho zájmu. Od února 2014 to už ale neplatí a u každého skupinového plátce jsou prováděny tyto kontroly:

- stav registrace k DPH
- registrované bankovní účty
- nespolehlivý plátce DPH (to sice bylo sledováno i doteď, ale zatím nám není znám žádný případ nespolehlivého plátce se skupinovou registrací k DPH)

Na reportu také přibyla nová sekce s názvem "Daň z přidané hodnoty (DPH) - členové skupiny". To vypadá třeba takto:


Skupinová registrace DPH - Creditchecklist


Jak je vidět, seznam členů DPH skupiny je zařazen na CreditcheckListu mezi běžné sekce. Reporty jednotlivých firem v DPH skupině zobrazíte kliknutím na IČ.

Zajímá Vás téma sledování registrace k DPH Vašich obchodních partnerů? Můžete si přečíst třeba tyto články:

Rizikový daňový subjekt (SR) vs. nespolehlivý plátce DPH (ČR) - postřehy z praxe

pondělí 3. března 2014

Insolvenční rejstřík a příběhy dlužníků v únoru 2014

Také únor 2013 přinesl stovky insolvenčních návrhů na firmy. Znovu jsme se podívali na některé z nich a uvádíme pár příkladů co všechno z takového návrhu dá vyčíst. 

Insolvenční dlužník SCHOELLER LITVÍNOV k.s., IČ 61538949

Na přádelnu se stovkami zaměstnanců Schoeller Litvínov už byl jeden insolvenční návrh podán v roce 2008. Firma tehdy prošla úpadkem, který byl řešen reorganizací a ještě v tom samém roce bylo insolvenční řízení ukončeno.

Současný návrh se spisovou značkou 4582/2014 na svého zaměstnavatele podala přadlena Helena Mitáčková z důvodu nevyplacené mzdy včetně odstupného. Insolvenční návrh, ve kterém si mimo jiné dozvíte výši hodinové tarifní mzdy v Schoelleru, si prohlédněte zde.

Návrh však měl formální nedostatky a nebyly v něm obsaženy důkazy umožňující potvrdit, že dlužník je v úpadku. Proto soud tento insolvenční návrh během několika dnů od podání, přesněji 27.2.2014, odmítl. Rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu si můžete přečíst zde.

Insolvenční dlužník T H - S Y S T E M spol. s r.o., IČ 64574059

Insolvenční návrh na TH - System spol. s r.o. vypadá jako koordinovaná aktivita několika společností (vypadá to tak i na první pohled ale TH System to sama také zmiňuje ve své obraně  a podporují to několika pádnými důkazy) . Dne 13.2. 2014 byl společností TPB Steel podán insolvenční návrh. Jde zde o pohledávky ve výši cca 1,6 mil. Kč za zčásti nezaplacenou cenu za realizaci díla na projektu Lofty Křižíkova.

Ještě téhož dne přistoupila k řízení (dle § 107 IZ) společnost Allegro a totéž udělala 3.3.2014 o společnost RCZ  - MYKO CZECH s.r.o.

Další vývoj tohoto insolvenčního řízení bude rozhodně zajímavý. K insolvenčnímu návrhu se týden po jeho podání vyjádřila dotčená firma TH - System. V dokumentu zaslaném na soud dokládá mj. výpisy z bankovních účtů skutečnost, že své závazky průběžně hradí, má dostatek hotovosti a tudíž není v úpadku. Ale hlavně zde konstatují, že insolvenční návrh je podán s cílem společnost záměrně poškodit a považují ho za šikanózní. Celé vyjádření si můžete přečíst zde.


Že je insolvenční řízení možné použít jako zdroj účinného nátlaku na obchodního partnera je možné ověřit pohledem na následující insolvenční návrh na LB 2000, s.r.o.

Insolvenční dlužník LB 2000, s.r.o. , IČ 64618081

Hanácká strojní evidovala za LB 2000 pohledávky ve výši 168 861 Kč a proto podali 10.2.2014 tento insolvenční návrh. V rozporu s tvrzením insolvenčního navrhovatele LB 2000 dost možná není v úpadku, protože svůj dluh okamžitě po podání návrhu zaplatili.

Je vidět, že insolvenční návrh jako metoda rychlého vymožení pohledávky může zafungovat spolehlivě. Je otázka, jak často můžete k této praktice sáhnout.

Insolvenční dlužník EXIMET TRAFO, spol. s r.o., IČ 61246336

Jde o dlužnický návrh, tj. management firmy dospěl k závěru, že se nacházejí v úpadku. Dle návrhu vedení společnosti Eximet Trafo poskytla hospodářská krize i jejich obor, tj. výrobu transformátorů.

Eximet Trafo splácela několik provozních úvěrů bankám ČSOB a KB. V průběhu podzimu 2013 už byli schopni hradit jenom materiál a služby spojené s výrobou na týden dopředu. Na mzdy si museli v prosinci 2013 půjčit 1,5 mil. Kč od svého společníka LABARA. Tento společník si za to ještě krátce před podáním insolvenčního návrhu stihl zřídit zástavní právo k obchodnímu podílu druhého společníka -  podívejte se zde.

V tu dobu už ale nebyly splácen ani provozní úvěr a proto ČSOB společnosti Eximet Trafo v únoru 2014 zablokovala bankovní účet. Insolvenční návrh na sebe nedal dlouho čekat a byl podán 24.2.2014. Celé neveselé čtení (obsahuje i soupis věřitelů)  doporučujeme shlédnout zde.

Insolvenční dlužník Mražené potraviny EVEREST s.r.o., IČ 28582519

Většinový obchodní podíl firmy Mikasa plus s.r.o. ve společnosti Mražené potraviny Everest s.r.o. má od roku 2012 v zástavě leasingovka NOVA leasing. Obchodník s mraženými potravinami se dle vlastních slov už delší dobu potýká s finančními problémy a je nucen konstatovat úpadek.

Insolvenční návrh dlužníka byl podán 24.2.2014. Zajímavé je, jak dlouho soudu trvalo než vydal usnesení o úpadku: pouze 3 dny! Úpadek společnosti Mražené potraviny EVEREST byl vyhlášen 27.2.2014.

Znáte ze své praxe jiné zajímavé insolvenční návrhy? Přidejte svůj komentář nebo nám pošlete tip.