neděle 24. listopadu 2013

Prověřování firem musí zahrnovat i další společnosti v okolí

Při posuzování kredibility firem se nemůžeme spokojit pouze s prověřením firmy samotné. Je třeba brát v potaz i kredibilitu vlastníků, dcer nebo statutárních orgánů prověřované firmy.

A často je třeba jít ještě dál. Například až odhalení aktivit jednatele prověřované firmy v dalších společnostech může mít zásadní vliv na výsledek tohoto prověření.  Zde uvádíme ukázku vizualizace z reportu Creditchecklist společnosti VERDANO s.r.o., jejíž jednatel je jednatelem i ve firmě ENGUSOREM s.r.o. označené jako nespolehlivý plátce DPH.


Obdobné schéma s příkladem fyzické osoby podnikatele najdete také v článku Vizualizace jednatel - OSVČ.

sobota 23. listopadu 2013

Opakované insolvenční návrhy hrozí

Asi se vám už někdy stalo, že na některého z vašich zákazníků byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Po chvíli nejistoty jak bude vzájemná spolupráce pokračovat ale bylo řízení zastaveno a vy jste si mohli oddechnout.

Bohužel první odmítnutí nebo zastavení insolvenčního řízení nemusí nic znamenat. Zvlášť pokud nebyl insolvenční návrh odmítnut pro jeho zjevnou bezdůvodnost (§ 128a zákona č.182/2006) mějte se dále na pozoru. Jestliže byl důvodem odmítnutí pouze formální nedostatek v insolvenčním návrhu, může se brzo objevit nový insolvenční návrh již doplněný o podstatné formality.

Euro Jordán 9 spis. značek v ISIR
Čistě formálně, jde o nové insolvenčí řízení. Každé insolvenční řízení má v insolvenčním rejstříku (ISIR) přidělenu spisovou značku. V praxi tedy můžete při lustraci jednoho subjektu v ISIR nalézt více než jednu spisovou značku. Šedivě jsou označeny ukončené spisové  značky (těch může být více než jedna) a černě neuzavřené řízení (mělo by být maximálně jedno). 

Jak to vypadá v praxi si můžete prohlédnout na příkladu firmy Euro - Jordán, ič 25585568. Ta v konkursu skončila až po 8 neúspěšných pokusech.

V okamžik opakovaného insolvenčního návrhu začíná čekání na rozhodnutí zda je firma v úpadku či ne nanovo. Výčet kritérií, které soud bere v potaz při rozhodování o úpadku najdete ve slovníčku pojmů.

Chcete-li si nechat své zákazníky v insolvenčním rejsříku a jiných zdrojích hlídat automaticky, vyzkoučejte náš emailový monitoring rizikových stavů.

čtvrtek 21. listopadu 2013

Kde všude najdu informace o bonitě firem

Často dostáváme otázku typu "odkud čerpáte informace o firmách". Pro ty, kteří se zajímají o prověřování bonity firem už brzy na tomto blogu přineseme odkaz na komplexního rádce v této oblasti. 

Zatím můžeme říct, že v ČR zpracováváme asi 20 informačních databází (insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, atd.). Domníváme se, že pokrýváme vše důležité, kam je možné se při prověřování firem podívat. Některé z těchto informačních zdrojů najdete i na naší stránce Informační zdroje.

U konkurence se občas setkáváme s větším uváděným počtem zpracovávaných zdrojů. Například 30  nebo 40. Nikde bohužel neuvádějí o jaké se jedná. Dvacet zdrojů určitě není maximum možného a i my v Creditchecku nové zdroje přidáváme. Letos to byl například registr nespolehlivých plátců.  Ale 40 zdrojů je podezřele mnoho. Domníváme se, že toto číslo může být trochu "nafouknuté" dvěma způsoby. Jednak mezi těmito zdroji figurují databáze, které již několik let nefungují a nejsou aktualizovány. Příkladem může být zaniklý Otevřený trh pohledávek. Pak máme informace, které se duplicitně zveřejňují na několika místech zároveň. A když je všechny uvedete v seznamu zpracovávaných informací, nikdo nepozná zda si vymýšlíte nebo ne. Tak třeba informace o insolvencích najdete na justice.cz, na serveru Ministerstva práce a sociálních věcí, v Obchodním věstníku nebo v ARESu.

8500 informačních zdrojů
Velké množství registrů a databází
Speciální kategorií poskytovatelů informací tvoří projekty uvádějící obrovský počet informačních zdrojů,  ale u kterých není možné z dostupných zdrojů dojít k závěru o jaké jde. Například projekt skorebonity.cz uvádí neuvěřitelných 8500 registrů a datových zdrojů.

Vždy když kupujete informace, nespoléhejte se na nepodložená tvrzení a ověřte co za těmito informacemi stojí a jaká je jejich kvalita.

sobota 2. listopadu 2013

Firmy v problémech často mění obchodní jméno

Dříve KORYNA nábytek, a.s., dnes přejmenováno na KORNAB a.s.. Dříve AUTO-EXNER s.r.o., dnes přejmenováno na AUTOSPACE s.r.o. Dříve PEML Plus s.r.o., dnes přejmenováno na Shades of Grey, s.r.o. Mohli bychom pokračovat dále...

Všechny tyto firmy se dostaly do problémů a skončily v insolvenčním řízení. Léta budovanou značku je škoda poslat do propadliště dějin, ve kterém většinou končí insolventní firmy. Lepší je zažité jméno zrecyklovat a v budoucnosti nějak využít - třeba v nově založené společnosti.

Vám proto doporučujeme si své obchodní partnery pohlídat a v okamžiku kdy zavedená firma mění název zbystřete. V Creditchecku můžeme našim uživatelům pomoci hned na několika úrovních.

Firmu najdeme i pod starým jménem

O změně názvu firmy jste se od obchodního partnera nedověděli a vyhledáváte pod starým názvem. U nás to nevadí. Ikdyž v Creditchecku zadáte hledat frázi obsahjící neaktuální název "Koryna", správnou firmu najdeme:

Výsledek vyhledávání klíčového slova KORYNA

Poznáme, že apomněli vyměnit logo

Firmy v problémech mají úplně jiné starosti, než stáhnout logo firmy z online datbází firemních log.

Nový název, ale staré logo

Historii změn názvů firmy zobrazujeme na reportu.

Na reprotu CreditcheckList si můžete pohodlně prohlédnout jak často a kdy firma měnila název.

Historie změn názvu firmy

Změnu názvu firmy pohlídáme emailem

Ze všeho nejpohodlnější samozřejmě je nechat si jakoukoli změnu obchodního jména svých obchodních partnerů zaslat ihned po změně emailem. Pro naše zákazníky to běžně děláme. Proto pokud máte zájem o podrobnější informace týkající se této služby, obraťte se na nás.