čtvrtek 6. prosince 2012

Připravujeme se na registry nespolehlivých plátců DPH v ČR a SR

V České i Slovenské republice chystají finanční úřady zveřejňování seznamů nespolehlivých plátců DPH. Zařazení Vašeho obchodního partnera na tento seznam bude mít přímý dopad na ručení za daň.

Výskyt firmy v registru nespolehlivých plátců bude automaticky znamenat přidělení červeného semaforu Creditcheck, který je dostupný uživatelům několika desítek podnikových informačních systémů v ČR a SR nebo na našem webu.

Stav příprav registrů sledujeme a zde je souhrn posledních dostupných informací:

Creditcheck CZ

Data o stavu registrace k DPH už dnes pravidelně aktualizujeme ze dvou nezávislých informačních zdrojů. Předpokládáme, že údaje o nespolehlivých plátcích a o evidovaných bankovních účtech pro platební styk se objeví alespoň v jednom z nich. Čekáme na schválení zákona o DPH a data ze vzniklého registru zapracujeme do naší databáze jakmile budou k dispozici.


Přehled služeb řešících nespolehlivého plátce v ČR je zde.

Creditcheck SK

Už dnes zpracováváme data o daňových dlužnících za roky 2010, 2011. Nově bude Finanční ředitelství SR vyvěšovat seznam plátců, kterým byla registrace zrušena z důvodu neplacení DPH nebo kvůli jinému závažnému porušení povinností. Finanční ředitelství očekává publikaci prvního seznamu na začátku roku 2013.


Aktuálnější informace o rizikových daňových subjektech v Creditcheck SK si přečtěte v tomto článku. Případně můžete jít přímo na produktovou stránku pro monitoring nespolehlivých plátců a bankovních účtů.

pátek 23. listopadu 2012

Adresy nově založených firem denně emailem

Ročně vznikají desítky tisíc nových společností. Tyto nové firmy krátce po svém vzniku dělají mnoho strategických rozhodnutí a investic, které pak bude těžké v dalších letech ovlivnit.

Pokud prodáváte zboží a služby vhodné pro nové společnosti (software, finanční služby, počítače, telekomunikační služby, automobily....), máte možnost konktatovat tyto potenciální zákazníky jako první.

Informace o všech nově založených společnostech dlouhodobě zpracováváme do našich databází okamžitě po zápisu firmy do registru (obchodního nebo živnostenského). Nyní jsme spustili službu, které Vám každý den do mailboxu doručí seznam nových firem ve formátu, který můžete okamžitě použít pro tisk adresních štítků a zaslání nabídky Vašich produktů těmto zákazníkům.

Více informací včetně ukázkového souboru si prohlédněte na webu www.nove-firmy.cz.

středa 19. září 2012

TaxOff integruje semafor Creditcheck

TaxOff, specializovaný software od společnosti U2Brno s.r.o. pro daňové a účetní kanceláře, umožňuje od aktualizace 214 k 14.9.2012  kontrolu kredibility firem Creditcheck.

Přímo z TaxOff je možné zobrazit detailní report CreditcheckList. Dále je možné v adresáři daňových subjektů zobrazit aktuální výsledek hodnocení bonity firmy Creditcheck.


Creditcheck v TaxOff


Detailní nastavení zobrazení informací o firmách Creditcheck v TaxOff najdete zde.


neděle 24. června 2012

Creditcheck v IS IMES

Propojení credit risk databáze Creditcheck je k dispozici uživatelům dalšího podnikového IS - tentokrát IMES, společnosti Software OK Příbram, s.r.o. 

Od verze z 18.6.2012 IS IMES umožňuje pravidelně načítat ke každé firmě zdarma semafor Creditcheck, který upozorňuje na potenciální výskyt informace s možným dopadem na bonitu firmy. Aktualizaci semaforu (například 1x za 24 hodin) je možné nastavit v plánovači úloh Windows, díky čemuž budete mít data vždy aktuální. Více o nastavení se dovíte zde.

Semafor se poté zobrazuje u názvu partnera na dokladech jako faktura, pokladna, dodací list atd. V případě zájmu o podrobnější příčiny je možné si detaily ověřit v placené verzi databáze Creditcheck na reportu CreditcheckList.
pátek 18. května 2012

Vizualizace jednatel - OSVČ

Mnoho statutárních zástupců obchodních společností má zároveň záznam   v registru živnostenského podnikání coby OSVČ. Pokud tyto OSVČ mají za sebou rizikovou minulost (napříkad dluhy evidované v Creditchecku), může to být cenným doplňkovým zdrojem informací při komplexním hodnocení firmy.
Creditcheck umí na záložce Vizualizace najít propojení například mezi jednateli obchodní společnosti a jeho záznamem v živnostenském rejstříku a případně dlužnických databázích.

Jednatel společnosti se záznamem v datbázi dlužníků.

Uvedená ukázka je příkladem jednatele s.r.o., u kterého byl zároveň v návaznosti na jeho podnikání ve formě OSVČ nalezen záznam v databázi dlužníků. 
Tato funkce je součástí každého reportu CreditcheckList.středa 22. února 2012

Úprava záhlaví příchozího alertu monitoringu

Subjekt příchozí zprávy emailového monitoringu změn nově namísto IČ zobrazuje rovnou název firmy, které se alert týká.
Pokud Vám tedy alertů chodí denně více, můžete se přednostně zabývat těmi, které se týkají významných zákazníků. 

Služba Creditcheck Monitoring je součástí předplaceného přístupu do databáze Creditcheck, nebo samostatně.

pátek 10. února 2012

Obrat firmy - nový graf

Jak jsme slíbili, postupně rozšiřujeme záložku Finanční data o nové údaje. K odkazům na dokumenty ve sbírce listin přibyl nový graf znázorňující obrat firmy od roku 2005.

Kategorie obratu dle ČSÚ

Výše obratu firmy je zde vyjádřena příslušností do kategorie definované Českým statistickým úřadem. Údaje o obratu jsou přebírány z daňových přiznání všech firem, které v uvedeném období podaly přiznání k dani z příjmu.

Creditcheck eviduje obrat u všech těchto firem, které zároveň měly alespoň v jednom ze sledovaných roků obrat 10 000 000,- Kč nebo vyšší. Pokud se tedy graf obratu na CreditcheckListu u vybrané firmy neobjeví, s nejvyšší pravděpodobností dosáhla nižšího obratu než 10. mil. Kč.

Některé další grafy a čísla týkající sekce Finanční data najdete také v článku Účetní závěrky a finanční ukazatele na CreditcheckListu.

pátek 27. ledna 2012

Prověřování firem v Money S3


Prověřování firem je nyní pro uživatele ekonomického informačního systému Money S3 ještě jednodušší. Od verze 12.050 je v Money S3 možné přiřadit každému kontaktu v adresáři semafor Creditcheck.

Požadavek na aktualizaci je třeba zvolit ručně v Adresáři - menu Creditcheck:Z důvodu úspory času doporučujeme v následujícím kroku nezaškrtávat volbu "Stahovat taktéž zelené semafory". Aktualizace dat proběhne rychleji a možnost prověřit firmu se zeleným semaforem pomocí tlačítka "analýza společnosti - online" ve výše zobrazeném menu zůstane nadále.


Jako vždy, i v tomto případě je i v Money S3 možné prověřovat firmy pomocí semaforu zadrma.
Zájemci o službu Creditcheck ERP (tj. podrobný report CreditcheckList a emailový monitoring změn) mohou udělat objednávku přímo z programu nebo zde.
Lepší orientace u více otevřených záložek v prohlížeči

Jste zvyklí mít v prohlížeči otevřeno několik CreditcheckListů najednou? Určitě uvítáte novinku v podobě přímé ho zobrazení názvu firmy v záložce prohlížeče.

Záložky s reportem CreditcheckList

Věříme, že díky této nové funkci pro Vás bude prověřování firem ještě pohodlnější.

úterý 10. ledna 2012

Prověření firmy na jeden klik

Creditcheck Desktop je nově rozšířen o praktickou funkci okamžitého zobrazování stavu prověřovaného subjektu pomocí bubliny, která se objeví v pravém dolním rohu Windows.


Jednoduchost a rychlost vystihují tuto službu nejlépe. Stačí mít spuštěný na pozadí Creditcheck Desktop a dále bez omezení pracovat s běžnými programy (excel, internet, účetní program...).

Poté pouze zkopírujete vybrané IČ a obratem se Vám v bublině umístěné v pravém dolním rohu zobrazí aktuální semafor Creditcheck, aniž byste museli IČ vkládat do Desktopu nebo na web www.creditcheck.cz.

Bublina s informací o statusu zkopírovaného IČ