pátek 25. listopadu 2016

Vyškrtnutí z insolvenčního rejstříku

Na CreditCheckListu jsme začali zohledňovat upozornění na Znepřístupnění údajů o dlužníkovi dle § 425 IZ u ukončených spisových značek insolvenčního rejstříku.

Důležité pro tuto část jsou dva paragrafy insolvenčního zákona, které zde pro zajímavost uvádíme.

§ 425Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků

(1) Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí.

(2) Při uchovávání znepřístupněných údajů se postupuje podle zvláštního právního předpisu.

(3) Je-li podán opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí podle § 142, ponechá insolvenční soud dlužníka v seznamu dlužníků a údaje o něm přístupné v insolvenčním rejstříku po dobu projednání opravného prostředku.

§ 142

Jinými rozhodnutími o insolvenčním návrhu jsou
a) odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady nebo pro zjevnou bezdůvodnost,
b) zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu,
c) zamítnutí insolvenčního návrhu.

sobota 12. listopadu 2016

Registr smluv (CZ) a Centrálny register zmlúv (SK)

Na CreditCheckListu jsou nové sekce Registr smluv (CZ)

Registr smluv


 a Centrálny register zmlúv (SK)

Centrálný register zmlúv
Sekce obsahují přehled smluv, ve kterých je prověřovaný subjekt jednou ze smluvních stran. Smlouvy zveřejňují orgány veřejné moci na Slovensku od roku 2012 a v Česku od 1.7.2016.