pátek 4. prosince 2015

Poptávky z ministerstev a podobných organizací

Párkrát do roka dostaneme poptávku od různých složek státu nebo veřejné sféry. Prakticky vždy se nám požadavky zadavatele zdají zvláštní minimálně ve dvou ohledech. Jednak ve výši předpokládané hodnoty zakázky a pak také dost zvláštně nastavených produktových vlastností. Protože nás už nebaví z jedné strany poslouchat politiky a úředníky jak všichni podnikatelé kradou a na druhou stranu dělat křoví v divných veřejných zakázkách, začneme poptávky veřejných institucí zveřejňovat.

Nedávno přišla poptávka z Ministerstva pro místní rozvoj. Poptávka je formulovaná dost obecně - až na pár drobností. Kromě toho že jde o drobnosti se kterými se v poptávkách ani při osobním setkání se zástupci komerčních subjektů prakticky nesetkáváme, jsou v požadavcích podrobněji popsány přesně ty banality, které zrovna náš produkt neobsahuje. Asi náhoda.

Zato ale víme o konkurenčním produktu, který přesně tyhle požadavky splňuje. Kromě toho jsou z desítek možných informačních zdrojů požadovány opět některé ke kterým na webu v přehledu informačních zdrojů nemáme anotaci. V konkrétní poptávce z MMR je uvedeno přibližně pět zdrojů, z toho dva nemáme na webu uvedeny. Proč je důležité požadovat informace z registru veřejných zakázek, když například ani insolvenční rejstřík není v poptávce zmíněn?  

Cena. Ta je zpravidla o řád výše než za co obdobné služby nakupují firmy. U poptávky z MMR je předpokládaná hodnota zakázky 100 000 bez DPH ročně, což je o řád jinde než je běžné u podobných zakázek.

Určitě si pohlídáme komu a za kolik tahle zakázka připadne. Mezitím se můžete podívat na originální znění poptávky:

Dobrý den,

v rámci průzkumu trhu Vám zasíláme níže uvedenou výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Prověřování informací z dostupných internetových údajů o podnikatelském subjektu s volitelným rozsahem údajů“".

Průzkum trhu„Prověřování informací z dostupných internetových údajů o podnikatelském subjektu s volitelným rozsahem údajů“
Poskytnutí přístupu do aplikace, která umožňuje tabulkově a graficky zobrazovat vazby mezi ekonomickými subjekty České republiky s online přístupem prostřednictvím internetu.
Tabulkové zobrazování všech dostupných údajů o podnikatelském subjektu s volitelným rozsahem údajů. Grafické sledování vazeb mezi podnikatelskými subjekty.
Diagramy vazeb musí zobrazovat grafickou podobu současných i historických obchodních a majetkových vazeb obchodních společností, jejich statutárních orgánů a dalších s nimi obchodně či personálně provázaných subjektů. Každá z vazeb bude přímo v diagramu identifikována např. šipkou určující směr vazby a číslem vyjádřeným v procentech a určujícím sílu majetkové vazby. Denní monitoring změn u sledovaných subjektů prostřednictvím rozesílaných emailových notifikací.
Podrobně vyspecifikovaný předmět veřejné zakázky:Prověřování informací o cestovních kancelářích v České republice
Poskytnutí přístupu do aplikace/databáze, která umožňuje tabulkově a graficky zobrazovat vazby mezi ekonomickými subjekty České republiky s online přístupem prostřednictvím internetu.
Databáze:Pravidelně aktualizované informace o všech právnických osobách a fyzických osobách podnikajících, kteří jsou registrováni v Obchodním rejstříku ČR, v Živnostenském rejstříku ČR, v Administrativním registru ekonomických subjektů a v Registru ekonomických subjektů. Kromě toho musí být Produkt schopen vyhledat informace o fyzických osobách, které jsou majetkově (např. jako společník obchodní korporace) nebo personálně (např. jako člen statutárního orgánu) propojeny s podnikatelskými subjekty.
Přístup:Prostřednictvím 5 licencí/loginů přístupných na webových stránkách dodavatele pomocí uživatelských jmen a hesel. Přístup není limitován počtem podnikatelských subjektů.
Funkce:Tabulkové zobrazení všech dostupných údajů o podnikatelském subjektu s volitelným rozsahem údajů.
Grafické sledování vazeb mezi podnikatelskými subjekty. Diagramy vazeb musí zobrazovat grafickou podobu současných i historických obchodních a majetkových vazeb obchodních společností, jejich statutárních orgánů a dalších s nimi obchodně či personálně provázaných subjektů. Každá z vazeb bude přímo v diagramu identifikována např. šipkou určující směr vazby a číslem vyjádřeným v procentech a určujícím sílu majetkové vazby.
Denní monitoring změn u sledovaných subjektů prostřednictvím rozesílaných emailových notifikací.
Přístup do Centrální evidence exekucí.
Rozsah údajů:Identifikační a kontaktní údaje
Varovné informace
Hodnocení finančního zdraví
Údaje o majetkové a personální propojenosti
Účetní závěrky
Veřejné zakázky
Dotace
Provozovny

Realizaci zakázky bude probíhat v období od 1. 1. 2016 do 31.  12. 2019.Fakturace bude realizována čtvrtletně. Předpokládaná hodnota zakázky je 400 000,-Kč bez DPH/48 měsícůtzn. 100 tis. Kč bez DPH /rok. Hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena. Obsah nabídky:Identifikační údaje uchazeče.Čestné prohlášení uchazeče o jeho schopnosti technicky i kvalifikačně zakázku splnit.Seznam minimálně 5 významných dodávek v posledních 3 letech s min. cenou 50tis.Kč ročně. Nabídková cena v Kč bez DPH. 
Lhůta pro podání nabídek: 4. 12. 2015 do 10:00 hodin.Nabídky je možné podat elektronicky na e-mailovou adresu: xxxx
Konec citace :)

Žádné komentáře:

Okomentovat