sobota 31. října 2015

CreditCheck v systému SQL Ekonom

Od léta 2015 systém SQL Ekonom zobrazuje u firem v číselníku, tak i u jednotlivých dokladů informace o semaforu CreditCheck a skóre. Skóre je zobrazeno jak daným písmenem, tak i v barevné škále od zelené (skóre A) po černou (H). Tím je na první pohled viditelné v jakém stavu daná firma je. Také je možné si rozkliknout danou firmu do prohlížeče, kde jsou již viditelné další informace na reportu CreditCheckList.

Systém SQL Ekonom je komplexní podnikový IS a ERP systém určený pro řízení malých, středně velkých, obchodních, výrobních organizací a společností podnikajících v sektoru služeb.

V rámci celého IS nabízíme tyto subsystémy: účetnictví, výkazy, statistika, dodavatelské a odběratelské faktury, pokladna, evidence majetku, banka, prodej zboží a kasa, podpora čárového kódu, řízení odbytu, plánování a řízení výroby, marketing, CRM-řízení vztahů se zákazníky, evidence vodné a stočné, řízení a plánování dopravy, zemědělská prvovýroba, evidence zakázek, pracovní pomůcky, správa dokumentů, svoz odpadů, vyúčtování elektrické energie, vyúčtování dodávek tepla, evidence hřbitova, manažerské řízení.

K celému balíčku software dodáváme komplexní služby zahrnující zavedení a přizpůsobení systému na klíč každému typu zákazníka včetně zajištění plné podporu po celou dobu jeho provozu. Systém je neustále aktualizován dle změn v platné legislativě.

Více informací o systému SQL Ekonom nebo o společnosti Softbit software, s.r.o. naleznete na webových stránkách: www.softbit.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat