sobota 31. října 2015

České strojírenství pod drobnohledem

Souhrn zkušeností EULER HERMES ze skupiny Allianz, specialisty na pojištění pohledávek


Jak uvádí zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu za 1. pololetí roku 2015 uveřejněná letos v září, české ekonomice se vesměs daří, HDP roste i mezikvartálně, a to zřejmě nejrychleji od roku 2007, meziročně narostly i investice. Relativně mírný růst dle statistik zaznamenalo i strojírenství, coby významná část českého průmyslu.

„Tolik oficiální statistiky, se kterými nelze než souhlasit“, říká k tomu Marcela Schweinerová.
Podíváme-li se však na české strojírenské firmy drobnohledem analytika úvěrové pojišťovny EULER HERMES, který vidí firmy ve svém portfoliu s přesnou pravidelností a z přímé blízkosti, vidíme právě ty konkrétní slabiny a problémy, se kterými se naše strojírenství potýká a o kterých se oficiální statistiky nezmiňují.

Za zmínku stojí například oblast těžkého strojírenství a firmy dodávající velké investiční celky do různých oblastí ekonomiky, ať už v tuzemsku nebo v zahraničí.
Pokud se takovéto společnosti s nemalým úsilím podaří získat dostatečné objemy zakázek s alespoň přiměřeným ziskem, nastupuje samotná fáze realizace. I ta však může být provázena řadou úskalí, jejichž výsledkem jsou nezřídka dosti významné časové průtahy, které jsou vždy velmi náročné na cash flow dané společnosti. Zvýšený tlak na cash flow společnosti se totiž často projevuje zhoršenou platební morálkou, požadavky na prodlužování splatností faktur, splátkové kalendáře, apod. V takovýchto případech se kromě tradičních financujících institucí, jako jsou např. banky poskytující provozní financování, dostává ke slovu i úvěrová pojišťovna a její „přiměřený přístup k riziku“.

Jak zmiňuje Marcela Schweinerová: “Naše úvěrová pojišťovna se v podobných případech snaží být pojišťovaným subjektům rovnocenným partnerem, který riziko nepřeceňuje ani nepodceňuje, a snaží se nabízet adekvátní řešení v podobě nezbytných pojistných limitů, bez kterých obzvláště společnosti z oblasti těžkého strojírenství s dlouhým výrobním cyklem nemohou fungovat. V praxi to znamená zachování určité úrovně pojistných limitů i u společností, u kterých je tlak na cash flow patrný, a u kterých by se bez limitů pojištění problém s cash flow ještě prohloubil.

Tento přístup je možný především díky usilovné práci našich analytiků v terénu, tedy pravidelným návštěvám a získávání konkrétních informací přímo od zdroje, které jsou pak náležitým způsobem analyzovány,“ dodává Marcela Schweinerová.

Zdroj: EULER HERMES
Autor: Marcela Schweinerová
vedoucí analytického oddělení EH, EULER HERMES SA, organizační složka


Žádné komentáře:

Okomentovat