sobota 31. října 2015

CreditCheck v systému SQL Ekonom

Od léta 2015 systém SQL Ekonom zobrazuje u firem v číselníku, tak i u jednotlivých dokladů informace o semaforu CreditCheck a skóre. Skóre je zobrazeno jak daným písmenem, tak i v barevné škále od zelené (skóre A) po černou (H). Tím je na první pohled viditelné v jakém stavu daná firma je. Také je možné si rozkliknout danou firmu do prohlížeče, kde jsou již viditelné další informace na reportu CreditCheckList.

Systém SQL Ekonom je komplexní podnikový IS a ERP systém určený pro řízení malých, středně velkých, obchodních, výrobních organizací a společností podnikajících v sektoru služeb.

V rámci celého IS nabízíme tyto subsystémy: účetnictví, výkazy, statistika, dodavatelské a odběratelské faktury, pokladna, evidence majetku, banka, prodej zboží a kasa, podpora čárového kódu, řízení odbytu, plánování a řízení výroby, marketing, CRM-řízení vztahů se zákazníky, evidence vodné a stočné, řízení a plánování dopravy, zemědělská prvovýroba, evidence zakázek, pracovní pomůcky, správa dokumentů, svoz odpadů, vyúčtování elektrické energie, vyúčtování dodávek tepla, evidence hřbitova, manažerské řízení.

K celému balíčku software dodáváme komplexní služby zahrnující zavedení a přizpůsobení systému na klíč každému typu zákazníka včetně zajištění plné podporu po celou dobu jeho provozu. Systém je neustále aktualizován dle změn v platné legislativě.

Více informací o systému SQL Ekonom nebo o společnosti Softbit software, s.r.o. naleznete na webových stránkách: www.softbit.cz

České strojírenství pod drobnohledem

Souhrn zkušeností EULER HERMES ze skupiny Allianz, specialisty na pojištění pohledávek


Jak uvádí zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu za 1. pololetí roku 2015 uveřejněná letos v září, české ekonomice se vesměs daří, HDP roste i mezikvartálně, a to zřejmě nejrychleji od roku 2007, meziročně narostly i investice. Relativně mírný růst dle statistik zaznamenalo i strojírenství, coby významná část českého průmyslu.

„Tolik oficiální statistiky, se kterými nelze než souhlasit“, říká k tomu Marcela Schweinerová.
Podíváme-li se však na české strojírenské firmy drobnohledem analytika úvěrové pojišťovny EULER HERMES, který vidí firmy ve svém portfoliu s přesnou pravidelností a z přímé blízkosti, vidíme právě ty konkrétní slabiny a problémy, se kterými se naše strojírenství potýká a o kterých se oficiální statistiky nezmiňují.

Za zmínku stojí například oblast těžkého strojírenství a firmy dodávající velké investiční celky do různých oblastí ekonomiky, ať už v tuzemsku nebo v zahraničí.
Pokud se takovéto společnosti s nemalým úsilím podaří získat dostatečné objemy zakázek s alespoň přiměřeným ziskem, nastupuje samotná fáze realizace. I ta však může být provázena řadou úskalí, jejichž výsledkem jsou nezřídka dosti významné časové průtahy, které jsou vždy velmi náročné na cash flow dané společnosti. Zvýšený tlak na cash flow společnosti se totiž často projevuje zhoršenou platební morálkou, požadavky na prodlužování splatností faktur, splátkové kalendáře, apod. V takovýchto případech se kromě tradičních financujících institucí, jako jsou např. banky poskytující provozní financování, dostává ke slovu i úvěrová pojišťovna a její „přiměřený přístup k riziku“.

Jak zmiňuje Marcela Schweinerová: “Naše úvěrová pojišťovna se v podobných případech snaží být pojišťovaným subjektům rovnocenným partnerem, který riziko nepřeceňuje ani nepodceňuje, a snaží se nabízet adekvátní řešení v podobě nezbytných pojistných limitů, bez kterých obzvláště společnosti z oblasti těžkého strojírenství s dlouhým výrobním cyklem nemohou fungovat. V praxi to znamená zachování určité úrovně pojistných limitů i u společností, u kterých je tlak na cash flow patrný, a u kterých by se bez limitů pojištění problém s cash flow ještě prohloubil.

Tento přístup je možný především díky usilovné práci našich analytiků v terénu, tedy pravidelným návštěvám a získávání konkrétních informací přímo od zdroje, které jsou pak náležitým způsobem analyzovány,“ dodává Marcela Schweinerová.

Zdroj: EULER HERMES
Autor: Marcela Schweinerová
vedoucí analytického oddělení EH, EULER HERMES SA, organizační složka


pondělí 19. října 2015

Obnova aktualizací dat obchodního rejstříku

V polovině září byla nasazena verze služby ARES, ve které byla opravena většina chyb bránících v aktualizaci dat českého obchodního rejstříku. Ihned jsme zahájili stahování dat ke všem subjektům zapsaným v OR. Zároveň jsme zahájili práce na úpravě zpracování těchto dat, aby vyhovovala nové datové struktuře získávaných dat. V polovině minulého týdne jsme upravenou verzi zpracování nasadili a od té doby probíhá aktualizace přibližně 15 000 subjektů denně (celkem z cca 350 000).

Po dobu tohoto jednorázového zpracování dat (cca do konce října) za celé období výpadku budou odběratelé našich monitorovacích služeb dostávat větší množství upozornění než je obvyklé. Po uplynutí tohoto přechodného období očekáváme návrat k běžnému standardu zpracování dat obchodního rejstříku, tj. že se změny do CreditChecku zapíší v řádu dnů po zápisu této změny do OR.