středa 6. srpna 2014

Doporučený kreditní limit po druhé

Po více než ročním nasazení sekce Doporučený kreditní limit na CreditcheckListu jsme vyslyšeli námětů mnohých z našich uživatelů a provedli několik úprav vzorce pro výpočet limitu.

V první řadě jsme zavedli light verzi výpočtu, která umožní stanovit hranici kreditního limitu i u firem bez dostupné účetní závěrky. Těch stále je (a bude) většina, takže jenom díky této úpravě se kreditní limit nově objevil u 1,3 mil firem a podnikatelů. Číslo je spočítané z údaje o kategorii obratu. Že byl konkrétní kreditní limit spočítán pomocí light verze poznáte tak, že je údaj uveden větou "Pro tento subjekt neexistují podrobná finanční data. Doporučený kreditní limit je proto vypočten pouze hodnoty kategorie obratu za rok RRRR."

Původní vzorec vycházející z dat obsažených v účetní závěrce byl zachován. Pouze jsme uvolnili vybrané restriktivní hranice v kódech důvodu,  při jejichž dosažení byl výsledný kreditní limit automaticky vynulován.

Údaj o výši doporučeného kreditního limitu můžete používat samostatně nebo v kombinaci s úvěrovým pojištěním. V tuto chvíli už jsou reporty CreditcheckList akceptovány úvěrovými pojišťovnami KUPEG, Euler Hermes a Atradius.  

Žádné komentáře:

Okomentovat