úterý 10. června 2014

Proč ani stát nemůže vymoci své pohledávky?

Před časem vyšla ve Věstníku NKÚ zpráva s výsledky kontroly s názvem "Daňové nedoplatky spravované finančními úřady". Je jasné, že s vymáháním pohledávek nemají problém jenom firmy mezi sebou, ale i stát vymáhající firemní daňové nedoplatky. Proč se tedy trochu nepoučit a nepřečíst si, s jakými dlužníky mají největší problémy výběrčí daní?  Tady je typologie nejhorších dlužníků státu:

1) Dlužníci převedou aktivity na nový subjekt
Vymožení pohledávek je nemožné u zadlužených obchodních společností, jejichž zakladatelé ukončí podnikatelskou činnost, neuhradí daňové pohledávky a ve stejné podnikatelské činnosti pokračují v nově založených obchodních společnostech.

Náš tip: V Creditchecku pro tyto případy máme záložku Vizualizace - ukázka třaba zde. Pro sledování historie vazeb vlastníků je tu volba Vizualizace s historickými daty.
2) Firmu není možné kontaktovat
Vymožení pohledávek je nemožné u nekontaktních daňových subjektů, jejichž statutární orgán není funkční nebo které nesídlí na adrese uvedené v příslušném rejstříku, případně sídlí na tzv. virtuální adrese, na které nelze přímo kontaktovat statutární orgán ani nalézt exekučně postižitelný majetek.
3) Dlužník se často stěhuje
Vymožení pohledávek je nemožné u daňových subjektů, které účelově mění sídlo firmy a místní příslušnost s cílem zabránit zahájení daňového řízení nebo ztížit jeho dokončení.

Náš tip: Nechte si aktivovat náš monitoring změny adresy sídla společnosti.
4) Jsou to podvodníci
Vymožení pohledávek je nemožné u daňových subjektů, které se dopouštějí podvodného jednání s cílem získat majetkový prospěch (např. vystavování faktur na fiktivní plnění).

Náš tip: Důvěřuj, ale prověřuj :)

Co je dále zajímavé, že i u daňových nedoplatků platí zlaté pravidlo vymáhání klasických pohledávek z obchodního styku, které v úřední řeči kontrolora NKÚ zní takto: "Z vnitřních faktorů úspěšnost vymáhání ovlivňuje zejména včasnost zahájení vymáhání. Čím dříve správce daně předá nedoplatek k vymáhání, tím větší je jeho úspěšnost."
Žádné komentáře:

Okomentovat