středa 9. dubna 2014

Zajímavé insolvenční návrhy března 2014

I v březnu 2014 práce insolvenčních soudů neustala a proběhlo několik zajímavých událostí týkajících se insolvenčních návrhů na velké společnosti. Tentokrát se podíváme na dvě konkrétní: insolvenční návrh na Bohemia Energy entity a návrh na moratorium u společnosti Popron Média.

Insolvenční návrh na BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., IČ 27386732


Insolvenční návrh na významného obchodníka s energiemi Bohemia Energy entitty se pravděpodobně postaví do řady šikanózních insolvenčních návrhů, které se už bohužel staly součástí vztahů v českém byznysu. Samotný insolvenční návrh podaný 27.3. 2014 měl pár znaků, které v těchto případech nebývají vyjímkou. Návrh podávala neznámá společnost se sídlem na Kypru, zastupovaná advokátní kanceláří ze Slovenska. Předmětem sporu je dluh za údajně nevyplacenou mimořádnou odměnu ze zprostředkovatelské smlouvy se společností EMTC-Czech a.s.

Advokátní kancelář Rödl & Partner se dala do práce a do druhého dne doložila Městskému soudu v Praze takzvané vyjádření dlužníka. Insolvenční návrh zde označují za šikanózní a přesvědčivými argumenty dokládají neexistenci úpadkového stavu Bohemia Energy entity. Celý rozklad  je k přečtení zde. Je tam pár zajímavých věcí. Například 
obsahuje kopie podrobných výpisů z bankovních účtů. Důležité je tvrzení, že insolvenční návrh byl zaslán v obálce ze společnosti Arca Capital, která se prý dlouhodobě snaží poškodit společnosti Bohemia Energy entity.

Dne 31.3.2014 byl insolvenční návrh na Bohemia energy entita s.r.o. odmítnut.

Návrh na moratorium Popron Média, s.r.o. 25714503


Mezi nejzajímavější insolvenční návrhy března 2014 určitě patří návrh na vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení s dlužníkem Popron Media, s.r.o. S vlastníkem internetového obchodu Popron.cz to jde od roku 2008 z kopce a nyní je dle vlastních slov "blízko stavu hrozícího úpadku".

Pro odvrácení hrozby se snažili seškrtat náklady nebo podpořit prodej investicí do budování vlastní sítě výdejních míst. Nepomohlo to a Popron Media aktuálně jedná s investory a bankami o možnostech restrukturalizace, která by umožnila uspokojit pohledávky ve vyšší míře než klasický konkurs.

Výčet příčin problémů je částečně stejný jako bývá v obdobných dlužnických insolvenčních návrzích zvykem: krize, zhoršené konzumní klima atd. Specificky je tu také zmíněn obecný úpadek katalogového prodeje nebo filmů a hudby, což bývala silná stránka Popronu.  Problémy vyvrcholily v podzimní sezóně roku 2013, kdy tržby obchodu poklesly meziročně o 50%. Co bylo příčinou tak velkého poklesu? V insolvenčním návrhu je uveden trochu bizarní důvod "v důsledku politické krize prodeje"

V každém případě se zahájením moratoria musí souhlasit většina věřitelů dlužníka, což se stalo: celkem 47 věřitelů s pohledávkami ve výši přes 70 mil. Kč (52,07% všech dluhů) dalo svůj souhlas s vyhlášením moratoria.  I proto soud návrhu vyhověl a moratorium zahájil. Určitě doporučuji si celý návrh na moratorium přečíst.

Tomuto návrhu dlužníka předcházel v únoru insolvenční návrh věřitele se spisovou značkou INS 4113/2014, společnosti Mikro Trading, s.r.o. Ti ale po dohodě insolvenční návrh stáhli a uvolnili tak cestu vyhlášení moratoria.

Dnes se hodně mluví o vstupu dalšího internetového obchodu na trh. O Amazonu. Ředitel Popronu ještě před podáním návrhu na moratorium poskytl  médiím zajímavý rozhovor, ve kterém vyjadřuje obavy o nepříznivý dopad vstupu firmy Amazon na stávající hráče v e-commerce a na nezaměstnanost.

Zajímáte se více o insolvenční řízení? Přečtěte si třeba kapitolu Insolvenční zákon a insolvenční řízení na našem webu Důvěřuj, ale prověřuj.


Žádné komentáře:

Okomentovat