pondělí 3. března 2014

Insolvenční rejstřík a příběhy dlužníků v únoru 2014

Také únor 2013 přinesl stovky insolvenčních návrhů na firmy. Znovu jsme se podívali na některé z nich a uvádíme pár příkladů co všechno z takového návrhu dá vyčíst. 

Insolvenční dlužník SCHOELLER LITVÍNOV k.s., IČ 61538949

Na přádelnu se stovkami zaměstnanců Schoeller Litvínov už byl jeden insolvenční návrh podán v roce 2008. Firma tehdy prošla úpadkem, který byl řešen reorganizací a ještě v tom samém roce bylo insolvenční řízení ukončeno.

Současný návrh se spisovou značkou 4582/2014 na svého zaměstnavatele podala přadlena Helena Mitáčková z důvodu nevyplacené mzdy včetně odstupného. Insolvenční návrh, ve kterém si mimo jiné dozvíte výši hodinové tarifní mzdy v Schoelleru, si prohlédněte zde.

Návrh však měl formální nedostatky a nebyly v něm obsaženy důkazy umožňující potvrdit, že dlužník je v úpadku. Proto soud tento insolvenční návrh během několika dnů od podání, přesněji 27.2.2014, odmítl. Rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu si můžete přečíst zde.

Insolvenční dlužník T H - S Y S T E M spol. s r.o., IČ 64574059

Insolvenční návrh na TH - System spol. s r.o. vypadá jako koordinovaná aktivita několika společností (vypadá to tak i na první pohled ale TH System to sama také zmiňuje ve své obraně  a podporují to několika pádnými důkazy) . Dne 13.2. 2014 byl společností TPB Steel podán insolvenční návrh. Jde zde o pohledávky ve výši cca 1,6 mil. Kč za zčásti nezaplacenou cenu za realizaci díla na projektu Lofty Křižíkova.

Ještě téhož dne přistoupila k řízení (dle § 107 IZ) společnost Allegro a totéž udělala 3.3.2014 o společnost RCZ  - MYKO CZECH s.r.o.

Další vývoj tohoto insolvenčního řízení bude rozhodně zajímavý. K insolvenčnímu návrhu se týden po jeho podání vyjádřila dotčená firma TH - System. V dokumentu zaslaném na soud dokládá mj. výpisy z bankovních účtů skutečnost, že své závazky průběžně hradí, má dostatek hotovosti a tudíž není v úpadku. Ale hlavně zde konstatují, že insolvenční návrh je podán s cílem společnost záměrně poškodit a považují ho za šikanózní. Celé vyjádření si můžete přečíst zde.


Že je insolvenční řízení možné použít jako zdroj účinného nátlaku na obchodního partnera je možné ověřit pohledem na následující insolvenční návrh na LB 2000, s.r.o.

Insolvenční dlužník LB 2000, s.r.o. , IČ 64618081

Hanácká strojní evidovala za LB 2000 pohledávky ve výši 168 861 Kč a proto podali 10.2.2014 tento insolvenční návrh. V rozporu s tvrzením insolvenčního navrhovatele LB 2000 dost možná není v úpadku, protože svůj dluh okamžitě po podání návrhu zaplatili.

Je vidět, že insolvenční návrh jako metoda rychlého vymožení pohledávky může zafungovat spolehlivě. Je otázka, jak často můžete k této praktice sáhnout.

Insolvenční dlužník EXIMET TRAFO, spol. s r.o., IČ 61246336

Jde o dlužnický návrh, tj. management firmy dospěl k závěru, že se nacházejí v úpadku. Dle návrhu vedení společnosti Eximet Trafo poskytla hospodářská krize i jejich obor, tj. výrobu transformátorů.

Eximet Trafo splácela několik provozních úvěrů bankám ČSOB a KB. V průběhu podzimu 2013 už byli schopni hradit jenom materiál a služby spojené s výrobou na týden dopředu. Na mzdy si museli v prosinci 2013 půjčit 1,5 mil. Kč od svého společníka LABARA. Tento společník si za to ještě krátce před podáním insolvenčního návrhu stihl zřídit zástavní právo k obchodnímu podílu druhého společníka -  podívejte se zde.

V tu dobu už ale nebyly splácen ani provozní úvěr a proto ČSOB společnosti Eximet Trafo v únoru 2014 zablokovala bankovní účet. Insolvenční návrh na sebe nedal dlouho čekat a byl podán 24.2.2014. Celé neveselé čtení (obsahuje i soupis věřitelů)  doporučujeme shlédnout zde.

Insolvenční dlužník Mražené potraviny EVEREST s.r.o., IČ 28582519

Většinový obchodní podíl firmy Mikasa plus s.r.o. ve společnosti Mražené potraviny Everest s.r.o. má od roku 2012 v zástavě leasingovka NOVA leasing. Obchodník s mraženými potravinami se dle vlastních slov už delší dobu potýká s finančními problémy a je nucen konstatovat úpadek.

Insolvenční návrh dlužníka byl podán 24.2.2014. Zajímavé je, jak dlouho soudu trvalo než vydal usnesení o úpadku: pouze 3 dny! Úpadek společnosti Mražené potraviny EVEREST byl vyhlášen 27.2.2014.

Znáte ze své praxe jiné zajímavé insolvenční návrhy? Přidejte svůj komentář nebo nám pošlete tip.

Žádné komentáře:

Okomentovat