pondělí 10. února 2014

Insolvenční rejstřík a příběhy dlužníků v lednu 2014

Lidé nezakládají firmy, protože je chtějí za pár let vidět v insolvenčním řízení. Přesto jsou ročně zahájeny tisíce insolvenčních řízení. Někdo podá insolvenční návrh a je zahájeno insolvenční řízení. To ještě nemusí mít špatný konec, když je řízení včas ukončeno. Ale když to dobrý konec nemá, soud vyhlásí úpadek a v konkurzu si pak věřitelé rozeberou co ještě zbylo. A je to.

Často o tom čteme jenom ve statistikách: minulý měsíc bylo X nových insolvenčních návrhů, z toho Y byly firmy, Z fyzické osoby ....atd. Co z těchto čísel ale vyplývá pro mne jako podnikatele? Ano, že si mám dát pozor a hlídat si aby se někdo z mých dlužníků také neobjevil v insolvenčním rejstříku - například.

Přitom začtení se do insolvenčního návrhu na zákazníka, konkurenta nebo jenom firmy z oboru může být pro každého podnikatele nebo manažera zdrojem mnoha praktických informací. Jako například:

- Proč se dostali do takových problémů?
- Kdo na ně insolvenční návrh podal?
- Komu dluží nejvíc peněz? A není to někdo jehož problém by mohl být mým problémem?
- Kdo jim dluží nejvíc a nejdéle? Není to někdo komu také prodáváme na fakturu?

Nově zahájená insolvenční řízení pro naše zákazníky sledujeme každý den a posíláme jim e-mailem upozornění. A z profesního zájmu si v některých návrzích i čteme. Proto jsme se rozhodli, že se čas od času tyto zajímavé informace vydolované z hlubin portálu isir.justice.cz podělíme.

Tady je pár příběhů z ledna 2014. 


Insolvenční dlužník Východočeská tiskárna, a.s., ič 60933496, insolvenční návrh dlužníka podán dne 28.1.2014

Východočeská tiskárna, a.s.  sice vznikla v roce 1994, ale navazovala na dřívější aktivity v oblasti polygrafické výroby stejnojmenného státního podniku.

Dne 23.1.2014 podepsali jednatelé Ing. Evžen Korbel a Petr Fryč insolvenční návrh na svou společnost. Dle jejich tvrzení je důvodem k tomuto kroku zjištění, že stav majetku a odhadovaných budoucích příjmů společnosti je takový, že firma nebude schopná dostát svých závazků. A když toto management každé společnosti zjistí, je ze zákona povinen insolvenční návrh podat.

Jak se může firma s původně více než stovkou zaměstnanců a obratem v kategorii 100-200 milionů Kč dostat do takových potíží? Velmi stručně shrnuto takto:

V roce 2005 se přestěhovali do nově postavené haly, do které nakoupili i nové technologie.(Při pohledu do výroční zprávy za rok 2011 to vypadá, že investici financovala Komerční banka a vzala si nemovitosti do zástavy. V jedenáctistránkovém přehledu neuhrazených dluhů jsem na KB nikde nenarazil. Nicméně součástí stejného dokumentu je i přehled účtů, mezi kterými jsou i dva úvěrové vedené právě u KB)
Čtvrtinu zakázek měla VČT z tisku manuálů k mobilním telefonům Panasonic, které se přestaly vyrábět. Takže se netisknou ani manuály a tím samozřejmě ze dne na den vypadla čtvrtina příjmů. K tomu se přidal postupný úbytek nákladu tištěných časopisů a reklamních tiskovin. Krizí vyostřená konkurence ze strany dotovaných polygrafických společností dále vedla k tlaku na snížení cen pod snesitelnou úroveň. A s tím už si neporadil ani zavedený krizový management.

Celý insolvenční návrh na Východočeská tiskárna a.s. včetně podrobnějšího zdůvodnění příčin insolventnosti si můžete prohlédnout zde.


Insolvenční dlužník Příbramská uzenina a.s., ič 45147744, insolvenční návrh dlužníka podán 6.1. 2014

Firma je velkým zpracovatelem masa ve Středočeském kraji a vznikla v 70. letech minulého století. V roce 2004 poprvé přesáhli hranici obratu 1 miliardu korun a zaměstnávají 286 lidí. Kromě zpracování masa mají 15 maloobchodních prodejen.

Sedmičlenné představenstvo společnosti Příbramská uzenina nechalo udělat účetní závěrku k 30.11.2013 a  6.1. 2014 předseda představenstva Ing. Tomáš Hrouda podal na firmu insolvenční návrh dlužníka. Konstatuje, že firma naplňuje předpoklady insolvenčního řízení, tedy že má: více věřitelů, dluhy více než 30 dnů po splatnosti a není schopna své závazky plnit.

Ještě v ten samý den ale přišlo na insolvenční soud toto Zpětvzetí insolvenčního návrhu. To podal místopředseda představenstva Václav Mezera, který svůj krok zdůvodňuje tvrzením, že Tomáš Hrouda byl před třemi dny z funkce předsedy představenstva odvolán. Mimo jiné prý pro závažné protiprávní jednání ohrožující společnost, za což bylo na něj podáno trestní oznámení. Insolvenční návrh pan Tomáš Hrouda prý s nikým ve statutárních orgánech nekonzultoval a jeho motivací k tomuto kroku byla prý pravděpodobně msta.

Nicméně....Václav Mezera posílá na soud 21.1. 2014 svůj vlastní insovleční návrh dlužníka. Konkrétně jde o "Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení". Závazky po splatnosti dle něj jsou 145 000 000 Kč. Vyjmenována je i nově vzniklá a neuhrazená ztráta způsobená předchozími členy představenstva ve výši 50 581 000 Kč, kteří dle návrhu nepostupovali s péčí řádného hospodáře. Celý insolvenční návrh si můžete prohlédnout zde

Insolvenční řízení se v průběhu ledna rozběhlo. Věřitelé přihlašují pohledávky a probíhají přípravy věřitelského výboru (prozatímní členové jsou Zemědělská akciová společnost HLUBOŠ, ASAVET a.s. a Lubská zemědělská, a.s.), který rozhodne o dalším osudu dlužníka.

Insolvenční dlužník TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o., ič 25723189, insolvenční návrh podán 29.1. 2014

Příčinou tohoto insolvenčního návrhu na Tepelná čerpadla IVT je smlouva o obchodním zastoupení, kterou uzavřeli firma a ing. Tomáš Fránek. Z tohoto vztahu vznikla pohledávka odpovídající provizi za zprostředkování prodeje ve výši 205 755,-  plus úroky z prodlení. Pohledávka byla v roce 2013 věřitelem postoupena společnosti FINELI servis, s.r.o. Samotným insolvenčním navrhovatelem je pak společnost STANAWAY s.r.o., která vznikla teprve před pár měsíci dne 14.8.2013. Mezi oběma společnostmi existuje personální propojení v osobě jednatele, což je možné vidět zde.

Cca dva týdny po podání insolvenčního návrhu zatím není jasné jakým směrem se bude insolvenční řízení ubírat. Zatím nebyly přihlášeny žádné nové pohledávky, než ty které se týkají věřitele Ing. Fránka. Na druhou stranu - pokud insolvenční dlužník cítí potřebu se k neoprávněnému insolvenčnímu návrhu nějak vymezit, doručí svou reakci soudu zpravidla bezprostředně po návrhu.

Znáte další zajímavé insolvenční návrhy, ze kterých si můžou ostatní vzít poznatky? Napište mi nebo přidejte komentář pod tento článek.


1 komentář:

  1. Vegas Casino Online – licensed by Panama and UK – permits public entry to the typical payout percentage each month, making sure it actually pays the winnings to its players. If Last Atlantis is finest for its regularly auditing features and Wild Casino for the highest payouts, then Vegas Casino Online is essentially the most trusted on-line casino for its transparency. No different legit gambling web site makes its insurance policies extra transparent than Vegas Casino Online. Besides utilizing anti-fraud technology, Las Atlantis uses 256-bit SSL encryption to protect participant information. All games regularly have their RNGs checked by Technical Systems Testing – an auditing organization that tests the games and software program to ensure equity. In truth, even high-flyers 우리카지노 are led down the street of problem gambling, and by the point they notice it, they're already combating a serious dependancy problem.

    OdpovědětVymazat