čtvrtek 30. ledna 2014

Exekuce: dotaz do seznamu dlužníků za polovinu

Prostřednictvím dotazu do registru Centrální evidence exekucí (CEE) můžete rychle ověřit, zda prověřovaná firma nebo fyzická osoba nemá exekuci. O tom, že takových stále není málo, svědčí například údaje za rok 2013, kdy v jednu chvíli bylo vedeno cca 2 000 000 otevřených exekucí proti 400 000 dlužníků. Vezmeme-li v úvahu všechny veřejnosti dostupné dlužnické databáze v ČR, je tento centrální registr exekucí zdaleka největší ze všech.

Proto stojí za úvahu si alespoň některé významné zákazníky v seznamu exekucí čas od času "proklepnout". Mnoho věřitelů to často nedělá kvůli nutnosti založit si vlastní účet na portále Exekutorské komory ČR (ta je ze zákona provozovatelem centrálního registru exekucí) a také kvůli poměrně vysokým cenám. Hlavně v situaci kdy potřebujete prověřovat pouze několik zákazníků týdně, totiž spadnete do nejvyššího cenového tarifu s cenou 50,- Kč bez DPH za dotaz.

Report CreditcheckList je nyní dalším z našich produktů, ze kterých umožňujeme našim zákazníkům přímou online konektivitu do oficiálního registru Exekutorské komory. A to za poloviční cenu, tj. za 25,- Kč bez DPH. 

Všichni uživatelé již mají na reportu aktivní záložku "Exekuce (CEE)". Tady si na pár obrazovkách ukážeme postup, jak se k informacím z Exekutorské komory dostanete.


1. krok: navýšit kredit

V prvním kroku je třeba si navýšit kredit, jehož výchozí hodnota je pro všechny uživatele 0,- Kč. Žádná další registrace není nutná a navýšení můžete udělat kdykoli na dvě kliknutí přímo na reportu.


Navýšení kreditu do CEEKredit je v našem systému přidělen pouze uživatelům, které si sami určíte. Proto se nemusíte obávat, že bude kredit spotřebován kolegy/uživatelei, kteří přístup do CEE nepotřebují. Pokud do Creditchecku přistupujete z podnikového informačního systému, doporučujeme požádat o zřízení dodatečného účtu pro přístup z www.creditcheck.cz, kde budete mít kredit pod kontrolou.


Ve druhém kroku získat seznam všech exekucí

Po úhradě se uživateli připíše kredit a můžete začít s prověřováním. První druh dotazu do rejstříku exekucí CEE vrátí kompletní seznam exekucí, které má prověřovaný subjekt aktuálně evidovány. Stačí když kliknete na tlačítko "Prověřit" v sekci "Vstup do Centrální evidence exekucí". Proběhne online spojení do registru dlužníků CEE a dojde k odečtení kreditu.Dotaz na seznam exekucí

Výsledkem tohoto prověření je buď odpověď, že nebyly nalezeny žádné exekuce v databázi CEE nebo budou vylistovány základní údaje o všech aktuálních exekucích.


Detaily každé exekuce získáte po dalším dotazu

Pokud se nespokojíte pouze s přehledem aktivních exekucí, zjistěte si pro každou z exekucí daší podrobnosti. Hlavně částku o jakou se v exekuci jedná.
Výsledek prvního prověření v CEE a odkaz na zpřesňující dotaz


Historie na reportu zůstává

Při dalším znovunačtení reportu už se informace zjištěné Vámi nebo jinými uživateli objeví na reportu v sekci "Historické exekuce". To je jedna z dalších výhod prověřování přes Creditcheck. Zatímco v Centrální evidenci totiž dochází k odstranění exekuce během několika dnů po zaplacení dluhu, v Creditchecku mají dlužníci upozornění na exekuce ještě dalších 36 měsíců.


Dlužník s upozorněním na exekuci

Přehled historických exekucí zůstává na reportu

Chcete si sami prověřit pár svých odběratelů, zda nemají záznam v registru exekucí? Objednejte si kredit na prověřování v CEE.