sobota 23. listopadu 2013

Opakované insolvenční návrhy hrozí

Asi se vám už někdy stalo, že na některého z vašich zákazníků byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Po chvíli nejistoty jak bude vzájemná spolupráce pokračovat ale bylo řízení zastaveno a vy jste si mohli oddechnout.

Bohužel první odmítnutí nebo zastavení insolvenčního řízení nemusí nic znamenat. Zvlášť pokud nebyl insolvenční návrh odmítnut pro jeho zjevnou bezdůvodnost (§ 128a zákona č.182/2006) mějte se dále na pozoru. Jestliže byl důvodem odmítnutí pouze formální nedostatek v insolvenčním návrhu, může se brzo objevit nový insolvenční návrh již doplněný o podstatné formality.

Euro Jordán 9 spis. značek v ISIR
Čistě formálně, jde o nové insolvenčí řízení. Každé insolvenční řízení má v insolvenčním rejstříku (ISIR) přidělenu spisovou značku. V praxi tedy můžete při lustraci jednoho subjektu v ISIR nalézt více než jednu spisovou značku. Šedivě jsou označeny ukončené spisové  značky (těch může být více než jedna) a černě neuzavřené řízení (mělo by být maximálně jedno). 

Jak to vypadá v praxi si můžete prohlédnout na příkladu firmy Euro - Jordán, ič 25585568. Ta v konkursu skončila až po 8 neúspěšných pokusech.

V okamžik opakovaného insolvenčního návrhu začíná čekání na rozhodnutí zda je firma v úpadku či ne nanovo. Výčet kritérií, které soud bere v potaz při rozhodování o úpadku najdete ve slovníčku pojmů.

Chcete-li si nechat své zákazníky v insolvenčním rejsříku a jiných zdrojích hlídat automaticky, vyzkoučejte náš emailový monitoring rizikových stavů.

Žádné komentáře:

Okomentovat