středa 11. září 2013

Creditcheck je od 8/2013 v IS ENTRY

Od verze 8/2013 je možné v podnikovém informačním systému ENTRY prověřovat firmy propojením na systém Creditcheck.

Hodnocení firmy je k dispozici jak v adresáři firem, tak v nákupních a prodejních aktualizacích.

IS ENTRY - Creditcheck v seznamu firemIS ENTRY - prověření firmy na kartě kontaktu


Uživatel může ke konkrétní firmě jednotlivě stahovat hodnocení firmy a také otevřít hodnocení firmy na webu Creditcheck.

Uživatel má k dispozici možnost hromadného stažení hodnocení pro všechny firmy obsažené v adresáři firem a z tohoto hromadného stažení vzniká protokol změn hodnocení firem, který si může prohlédnout či vytisknout.

Navíc je uživatelům k dispozici speciální samostatný program „Update adresáře“ sloužící k automatickému pravidelnému, na uživatelské obsluze nezávislému, stahování aktuálních informací jak z registru plátců Dph (nespolehlivý plátce aj.), tak ze systému Creditcheck. Program současně tvoří informační avízo, které je zobrazeno uživateli při spuštění modulů ENTRY a ze kterého je možno zobrazit protokol změn hodnocení firem.

Možnost detailního (adresář firem) i hromadného (modul Správce – Funkce - Adresář) stažení Hodnocení rizikovosti firem dle Creditcheck a zobrazení hodnocení jak přímo v adresáři firem tak v nákupních i prodejních aktualizacích (používání hodnocení se zapíná v modulu Správce v Nastavení – Adresář). Protokol změn hodnocení firem z hromadného stažení je možno vytisknout v menu Adresář.

Pro více informací se na nás můžete kdykoli obrátit.

úterý 10. září 2013

Kombinujte vlastní prověřování a úvěrové pojištění

Prověřování firem v Creditchecku můžete kombinovat s úvěrovým pojištěním u společností KUPEG, Euler Hermes a Atradius.
Chcete se chránit před nedobytnými pohledávkami současně více způsoby? Nabízí se například možnost prověřit zákazníky pomocí Creditchecku a k tomu zajistit některé zakázky úvěrovým pojištěním.

Pokud využíváte služeb úvěrové pojišťovny, může být spolupráce nastavena následovně: 

Větší zakázky musí schválit pojišťovna

Fakturace od určité výše podléhá prověření ze strany pojišťovny. Po posouzení odborníky úvěrové pojišťovny je pro každého zákazníka Vaší společnosti stanoven kreditní limit. Pohledávky do výše tohoto limitu jsou pak kryté úvěrovým pojištěním.

Malé zakázky stačí prověřit v Creditchecku

Menší zákazníky můžete mít pojištěné také, aniž byste se museli s každou drobnou zakázkou obracet na pojišťovnu. Ta pouze v těchto případech bude požadovat abyste si tyto zákazníky sami aktivně prověřili.

Aby byla zakázka pojištěná, je potřeba pozitivní prověření v databázi Creditcheck včetně informace o stanoveném úvěrovém limitu. Sekci Kreditní limit v Ceditchecku najdete na záložce Finanční data.

Používáte-li v současné době služby pojišťoven KUPEG, Euler Hermes nebo Atradius, je možné v souvislosti s akceptací Creditchecku sjednat dodatek ke smlouvě mezi Vaší společností a pojišťovnou.

Pokud spolupráci s pojišťovnou KUPEG plánujete, možnost prověřování zákazníků v Creditchecku je automaticky součástí návrhu smlouvy.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na nás, nebo přímo na pojišťovnu.