středa 12. června 2013

6x lepší finanční analýza v Creditchecku

První pololetí jsme kromě problematiky nespolehlivého plátce DPH věnovali velkou pozornost vylepšování dostupnosti a rozsahu informací na záložce Finanční data. Představujeme 6 bodů ve kterých se CreditcheckList stal lepší.

1) Závěrky ve strukturované podobě zpracováváme všechny

Finanční data přepsaná z PDF do strukturované podoby nám umožňují dělat různá porovnávání a výpočty. Od května na report zařazujeme ve strukturované podobě všechny účetní závěrky, které jsou založeny do sbírky listin. Ukázku strukturovaných finančních údajů si můžete prohlédnout v článku Účetní závěrky a finanční ukazatele na CreditcheckListu.

2) Starší závěrky si můžete doobjednat - zdarma

Statisíce starších závěrek máme připravené ke zpracování. Pokud je to možné, můžete si je přímo z reportu bezplatně objednat. Během několika hodin závěrky zdarma zařadíme do databáze.

Objednání chybějící závěrky

3) Závěrky založené do sbírky listin jsou k náhledu ihned

Než se dočkáte zpracování závěrek do strukturované podoby, můžete si alespoň prohlédnout PDF dokumenty založené do sbírky listin. Odkazy na tyto dokumenty na CreditcheckListu najdete cca do dvou dnů od založení do sbírky listin.

4) Stanovujeme doporučený kreditní limit

Lepší dostupnost finančních dat umožňuje stanovit doporučený kreditní limit. Jedná se o maximální hodnotu financování firmy.  K dispozici je krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý limit. Kromě limitu vyjádřeného v korunách je vždy ještě uveden důvod, který byl při výpočtu vzat v úvahu jako nejvíce limitující faktor. Takovým faktorem je například "Pro limit je kritická hodnota pohledávek z obchodního vztahu."


Doporučený kreditní limit

5) Kreditní skóre (credit score)

Analýzou dostupných finančních dat zbankrotovaných firem jsme vytvořili statistický model rizika. S tímto modelem můžeme porovnat finanční data (pokud jsou dostupná) jakékoli jiné firmy. Výsledkem takového porovnání je sada dvou ukazatelů:

- pravděpodobnost úpadku firmy v následujících 12 měsíců
- zařazení do skóringové třídy v rozmezí A (nejlepší) - H (nejhorší)


Kreditní skóre


6) Kategorie obratu je u všech firem

Dříve se kategorie obratu objevovala pouze u firem s obratem nad 10 mil. Kč. Při importu dat z daňových přiznání podnikatelských subjektů za rok 2011 jsme už vzali v potaz i ty menší společnosti. Aktuálně je tedy v Creditchecku nenulový obrat uveden u 1,2 mil firem.
Graf vývoje obratu u firem si prohlédněte ve starším článku Obrat firmy - nový graf.

Těmito změnami se z CreditcheckListu stává plnohodnotná kreditní zpráva.

Zajímáte-li se o více podrobností, kontaktujte nás.