pondělí 6. května 2013

Účetní závěrky a finanční ukazatele na CreditcheckListu


Výsledky hospodaření jsou cenným zdrojem informací o každé firmě. Pokud jsou samozřejmě k dispozici, ale to je jiné téma.

Na reportu CreditcheckList v záložce Finanční data nejdříve ze všeho byly sekce s grafem vývoji obratu od roku 2005 (psali jsme o tom před časem v článku Obrat firmy - nový graf) a odkazy na PDF s účetními závěrkami ve sbírce listin.

Dále zde najdete několik sekcí s finannčími daty:


Rozvaha a výsledovka -  obsahuje části struktura aktiv, struktura pasiv s výpočtem procentuálního podílu na celku a dva navazující grafy. V případě dostupnosti jsou zobrazena data za roky 2007 a novější.

Rozvaha a výsledovka na reportu CreditcheckList


Výkaz zisku a ztráty -  kromě samotných dat za roky 2007 a novější je k dispozici výpočet meziročních změn u vybraných položek.


Výkaz zisku a ztráty na reportu CreditcheckList
Ukazatele zjištěné z rozvahy a výsledovky - z finančních dat na CreditcheckListu počítáme tyto ukazatele: rentabilita základního kapitálu, ROE, pracovní kapitál, solventnost, likvidita, zadluženost, doba obratu pohledávek, produktivita práce.


Finanční data jsou získávána pracným přepisem PDF dokumentů založených do sbírky listin. Z tohoto důvodu jsou závěrky do naší databáze zařazovány postupně. Jakmile závěrku zpracujeme, je zařazena do CreditcheckListu a můžete si ji bez omezení prohlížet. Běžným způsobem zařazené závěrky jsou uživatelům k dispozici v rámci standardního předplatného bez jakéhokoli navýšení ceny za přístup do databáze Creditcheck.