úterý 28. května 2013

KB, ČSOB a ČS mají dohromady více firemních klientů než zbytek bankovního trhu


Protože v rámci prověřování registrovaných bankovních účtů musíme vytvářet databázi takových účtů, rozhodli jsme se na získaná data podívat trochu víc a o výsledek se podělit. Možná i pro Vás tady bude několik zajímavých zjištění o tom jak velkou firemní klientelu mají jednotlivé české banky.

Tak tedy k číslům platným k začátku května 2013 (v datech ještě čekáme do září 2013 určitý pohyb):

  • Z celkového počtu 2,7 mil. firem v ČR je necelých 0,5 mil. evidováno jako plátce DPH. 
  • Z toho přes 90 000 plátců (cca 19 %) ještě nemá v registru zveřejněno svůj bankovní účet. Účty měly být v databázi Ministerstva financí zveřejněny do 1. 4. 2013. Zákonná povinnost nahlížet do tohoto registru však byla na poslední chvíli odložena do 1. 10. 
  • Ekonomicky aktivní firmy využívají finanční služby nejvíce u Komerční banky, ČSOB a České spořitelny. Zbytek bank neobsluhuje v součtu ani polovinu účtů jako v součtu mají tyto tři největší instituce.
  • Nejčastěji používají firmy pro ekonomickou aktivitu jeden účet. Výjimku tvoří velké soukromé společnosti a především pak různé státní a veřejné organizace. Zde jsou běžné až desítky bankovních účtů na jednu organizaci.Žebříček bank dle počtu registrovaných firemních účtů

Pozici jedničky mezi poskytovateli služeb platebního styku pro firmy má Komerční banka. S počtem 150 158 účtů (30 %) si udržuje značný odstup od všech ostatních bank.


Na druhém a třetím místě se umístily banky s poměrně vyrovnaným počtem firemních účtů: druhá ČSOB s 92 313 účty (19 %) a třetí Česká spořitelna s 87 553 účty (18 %).


Za první trojkou bank následuje další velká mezera a na čtvrtém a pátém místě jsou GE Money Bank a Raiffeisenbank s počtem klientů mezi 30-40 000 registrovaných bankovních účtů (cca 6-8 %).


Tři největší banky mají 330 024 účtů (68 %). Zbylých 75 bank (všechny banky, u kterých je evidován alespoň jeden účet) tak nedají dohromady ani polovinu tohoto počtu, tj. 130 722 účtů (27 %).


Mezi zajímavosti první desítky patří pozice dvou nízkonákladových bank Fio (7. místo, 16 354 účtů) a mBank (8. místo, 6 850 účtů). V žebříčku tak za sebou nechaly některé další banky, které jsou na trhu delší dobu. Například devátou Sberbank (dříve Volksbank) nebo desátou Citibank.


Mezi bankami, které už na českém trhu nějakou dobu fungují a do první desítky se nedostaly, je možné jmenovat například Oberbank nebo LBBW (dříve Bawag).


Pořadí
Banka
Počet registrovaných účtů
1.
Komerční banka, a.s.
150 158
2.
Československá obchodní banka, a.s.
92 313
3.
Česká spořitelna, a.s.
87 553
4.
GE Money Bank, a.s.
36 249
5.
Raiffeisenbank a.s.
33 053
6.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
17 603
7.
Fio banka, a.s.
16 354
8.
BRE Bank S.A., organizační složka podniku
6 850
9.
Sberbank CZ, a.s.
6 569
10.
Citibank Europe plc, organizační složka
4 142
11.
Ostatní (75 bank nebo poboček zahraničních bank)
130 722


Žebříček bank dle velikosti klientů

Zajímavé je srovnání bank dle velikosti obratu jejich klientů. Pokud by do hodnocení byly zahrnuty pouze firmy s obratem nad 100 mil. Kč, žebříček by vypadal trochu jinak.


Fio a mBank jsou ve vyšších obratových kategoriích zastoupeny minimálně. U mBank je dokonce možné říct, že klienty s obratem vyšším než 30 mil. Kč nemá prakticky žádné. Z toho lze usuzovat, že hlavní část firemní klientely tvoří menší společnosti, a firmy, které nejsou plátci DPH, a tudíž nebyly do této analýzy zahrnuty.


Naopak celkově sedmá UniCredit se v kategorii firemních klientů s obratem nad 100 mil blíží celkově třetí České spořitelně. Zatímco UniCredit je zde zastoupena celkem 3162 účty, Česká spořitelna zde má 3597 firemních účtů.


Tabulka je uložena zde: http://bit.ly/16mBX3O


Banky dle počtu klientů v úpadkuBanky hrají významnou roli v insolvenčních řízeních svých klientů. Kromě toho, že jsou občas přímými insolvenčními navrhovateli na své insolventní zákazníky, mají i v ostatních případech důležitou pozici mezi věřiteli. Proto je zajímavé podívat se na to, kolik firemních klientů v insolvenci má která banka.


Do statistiky jsou zahrnuty pouze firmy, které v rámci insolvenčního řízení prošly fází úpadku, abychom eliminovali vliv firem, které jsou pouze v návrhu na řízení.
I v tomto pohledu si prvenství drží první trojice bank, následována je však UniCredit Bank, GE Money Bank a Raiffeisenbank.


V tomto pořadí jsou sledovány jen firmy s aktivním plátcovstvím DPH, což znamená, že zde nejsou zahrnuty všechny insolvence od roku 2008, protože část těchto firem své aktivity už ukončila a tím i registraci k DPH. Firmy se zároveň mohou vyskytovat u více bank.Pořadí
Banka
Počet klientů v insolvenci
1.
Komerční banka, a.s.
276
2.
Československá obchodní banka, a.s.
127
3.
Česká spořitelna, a.s.
61
4.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
52
5.
GE Money Bank, a.s.
48
6.
Raiffeisenbank a.s.
41
7.
Sberbank CZ, a.s.
18
8.
Citibank Europe plc, organizační složka
6
9.
Oberbank AG pobočka Česká republika
5
10.
LBBW Bank CZ a.s.
4Firmy s největším počtem účtů

V rámci diskuzí nad výší bankovních poplatků v ČR je zajímavé se podívat žebříček firem dle počtu registrovaných bankovních účtů. V první desítce firem dle počtu registrovaných účtů jsou jen 2 soukromé společnosti: ČSOB Factoring a Metrostav (některé účty Metrostavu jsou v zahraničí).


Jinak je zde zastoupeno hodně měst, rozpočtových, příspěvkových a státních organizací.


Města obecně mají nadprůměrný počet účtů, ale Brno jim kraluje. S počtem 115 bankovních účtů je na čtvrtém místě všech velkých firem a institucí v ČR.


Na prvním místě je ČSOB Factoring, který má ale většinu účtů u ČSOB, takže výše bankovních poplatků vlastníka této společnosti pravděpodobně příliš netrápí.


Na druhém až čtvrtém místě jsou zastoupeny instituce se sídlem v Brně: Masarykova univerzita, Vysoké učení technické Brno a Statutární město Brno. V součtu mají tyto 3 brněnské instituce registrovano 547 bankovních účtů. Jenom pro srovnání: 15tá v pořadí ING Bank N.V. má v tomto žebříčku evidováno účtů ještě o něco méně: 534.


Pořadí

Firma

Počet účtů

1.

ČSOB Factoring, a.s.

391

2.

Masarykova univerzita

257

3.

Vysoké učení technické Brno

175

4.

Statutární město Brno

115

5.

Lesy České republiky, s.p.

97

6.

České dráhy, a.s.

71

7.

Metrostav a.s.

59

8.

Statutární město Ostrava

56

9.

Univerzita Karlova v Praze

54

10.

Vězeňská služba České republiky

53

Průměry

Přes výše uvedené organizace s extrémním počtem registrovaných bankovních účtů je napříč celou databází průměr 1 účet na firmu, medián je taktéž 1 účet na firmu.


Firmy s kontem v zahraničí

Asi 750 firem má alespoň jedno konto v zahraničí. Nejčastěji je zde zastoupeno Německo, kde má účet založeno 456 firem.


Bankovní velmoc Švýcarsko zde příliš zastoupeno není. Konto zde má pouze několik firem, například obchodník se zbraněmi Omnipol.

Potřebujete sledovat bankovní účty Vašich obchodních partnerů? Navštivte stránku s ukázkami monitoringu bankovních účtů.


Zajímá Vás kdo byl v ČR označen jako první nespolehlivý plátce DPH? Přečtěte si článek První nespolehlivý plátce DPH.

Žádné komentáře:

Okomentovat