pondělí 7. ledna 2013

Nespolehlivý plátce - zpráva Generálního finančního řediteství

Množí se dotazy uživatelů a nejasnosti související se zavedením statutu nespolehlivého plátce od 1.1.2013. Proto zde uvádíme ve zkrácené verzi informace z tiskové zprávy Generálního finančního ředitelství ze dne  4. ledna 2013:


Od 1.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, jejíž součástí je i nový institut nespolehlivého plátce a navazujícího ručení za nespolehlivého plátce. Správce daně zveřejňuje údaje o tom, zda plátce je nebo není nespolehlivým plátcem. Generální finanční ředitelství zdůrazňuje, že se v tomto kontextu nejedná o vytváření žádného samostatného seznamu nespolehlivých plátců daně.
Informace o spolehlivosti jednotlivých plátců daně je od 1.1.2013 zveřejňována na Daňovém portálu jako součást údajů v aplikaci „Registr plátců DPH“.
Nespolehlivým se může plátce DPH stát pouze na základě rozhodnutí správce daně. I vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí může správce daně vydat až na základě okolností nastalých po účinnosti novely, tj. po 1.1.2013, je k dnešnímu datu u všech registrovaných plátců jako platný údaj nastaveno, že nejsou nespolehliví.
Protože nespolehlivým se plátce stává v zásadě až na základě pravomocného rozhodnutí správce daně, lze očekávat, že první změny údajů o nespolehlivosti plátce budou publikovány na Daňovém portálu nejdříve v průběhu února.

Informace o způsobu zpracování nespolehlivých plátců v databázi Creditcheck je uvedena zde.


Případně můžete jít přímo na produktovou stránku pro monitoring nespolehlivých plátců a bankovních účtů.

Žádné komentáře:

Okomentovat