středa 22. února 2012

Úprava záhlaví příchozího alertu monitoringu

Subjekt příchozí zprávy emailového monitoringu změn nově namísto IČ zobrazuje rovnou název firmy, které se alert týká.
Pokud Vám tedy alertů chodí denně více, můžete se přednostně zabývat těmi, které se týkají významných zákazníků. 

Služba Creditcheck Monitoring je součástí předplaceného přístupu do databáze Creditcheck, nebo samostatně.

pátek 10. února 2012

Obrat firmy - nový graf

Jak jsme slíbili, postupně rozšiřujeme záložku Finanční data o nové údaje. K odkazům na dokumenty ve sbírce listin přibyl nový graf znázorňující obrat firmy od roku 2005.

Kategorie obratu dle ČSÚ

Výše obratu firmy je zde vyjádřena příslušností do kategorie definované Českým statistickým úřadem. Údaje o obratu jsou přebírány z daňových přiznání všech firem, které v uvedeném období podaly přiznání k dani z příjmu.

Creditcheck eviduje obrat u všech těchto firem, které zároveň měly alespoň v jednom ze sledovaných roků obrat 10 000 000,- Kč nebo vyšší. Pokud se tedy graf obratu na CreditcheckListu u vybrané firmy neobjeví, s nejvyšší pravděpodobností dosáhla nižšího obratu než 10. mil. Kč.

Některé další grafy a čísla týkající sekce Finanční data najdete také v článku Účetní závěrky a finanční ukazatele na CreditcheckListu.